FAQs

Поширені питання


Складовими Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та національні товариства Червоного Хреста або Червоного Півмісяця.

Товариство Червоного Хреста України є всеукраїнською гуманітарною громадською організацією, яка допомагає державі у наданні гуманітарної допомоги під час збройних конфліктів та в мирний час. Товариство:

 •  бере участь у наданні міжнародної допомоги у разі катастроф і надзвичайних ситуацій,
 •  забезпечує медико-соціальну допомогу найменш соціально захищеним верствам населення,
 •  навчає навичкам надання першої допомоги,
 •  допомагає у відновленні втрачених внаслідок збройних конфліктів, природних катастроф чи процесів міграції родинних зв’язків,
 •  надає психосоціальну підтримку тощо.

Перелік напрямів нашої діяльності та інформацію щодо них див. за посиланням.

Будь ласка, зверніться з пакетом необхідних документів, які підтверджують вашу особу та обґрунтовують важкі життєві обставини, до організації Товариства Червоного Хреста України за місцем проживання або реєстрації. Вам підкажуть, коли і як можна отримати допомогу. Контакти обласних організацій шукайте тут.

Ні, Червоний Хрест України – це гуманітарна організація, а не медична.

Товариство Червоного Хреста України має в своєму розпорядженні загони швидкого реагування, які надають першу допомогу постраждалим під час збройних конфліктів і стихійних лих, навчає бажаючих навичкам першої допомоги, в окремих регіонах надає населенню медичні послуги силами власних медико-соціальних центрів, мобільних медичних бригад тощо. Також Товариство популяризує донорство крові, поширює інформацію про профілактику небезпечних інфекційних хворіб (у тому числі COVID-19), розповсюджує засоби індивідуального захисту тощо.

У таких напрямах діяльності, як навчання першої допомоги та її надання постраждалим, насправді не передбачають здійснення волонтерами та співробітниками Товариства власне медичних маніпуляцій (ін’єкцій, прийому ліків тощо), а для ефективної участі в них наявність навіть базової медичної освіти зовсім не є обов’язковою.

Ні. Червоний хрест на білому тлі було обрано засновниками Міжнародного комітету допомоги пораненим військовим на Женевській конференції в жовтні 1863 року як символ, який мав наноситися на нарукавні пов’язки лікарів на полі бою та забезпечувати їх нейтральний статус, захищаючи медичних працівників від вогню з боку протиборчих сторін. Тож червоний хрест від початку виконував захисну функцію. Але за аналогією з польовими медиками його дуже швидко почали використовувати й інші медичні та навколомедичні установи не лише на фронтах війн, а й у тилу, аж до аптек та інших крамниць.

Однак таке розширене тлумачення червоного хреста як просто медичного символу суперечило позиції Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, який наполягав і наполягає на тому, що символ Червоного Хреста (як і Червоного Півмісяця та Червоного Кристала) має застосовуватися винятково з метою захисту людини чи об’єкта від воєнного нападу, а будь-яке інше застосування, в тому числі комерційне, підриває цю єдину функцію червонохресної емблеми. Ці погляди знайшли відображення і в Женевських конвенціях та національному законодавстві. У тому числі й українському: Закон України “Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні” та Кримінальний кодекс України. Ці документи забороняють будь-яке неправомірне використання червонохресної емблеми. Це стосується, в тому числі, й пов’язаних з медициною об’єктів, які не належать до Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та не перебувають під загрозою воєнного нападу. Екстрена медична допомога, аптеки, медичні пункти установ тощо можуть натомість використовувати справді медичні символи, спеціально розроблені для їхніх потреб: синю “зірку життя”, зелений хрест з кадуцеєм тощо.

Якщо Ви помітили на будівлі, транспортному засобі, людині тощо, які не відносяться до Міжнародному Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, явно неправомірне використання емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця або Червоного Кристала, будь ласка, надішліть лист на е-mail: national@redcross.org, ihl@redcross.org.ua або зверніться на офіційну сторінку в соціальній мережі – https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Ні. Насправді достеменно невідомо, чим саме керувалися засновники Міжнародного Комітету Червоного Хреста, обираючи у жовтні 1863 року в Женеві саме цей символ для захисту людей, які надавали допомогу пораненим бійцям на полі бою.

Офіційна версія Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця щодо тлумачення символу Червоного Хреста, однак, незмінна вже понад сто років: червоний хрест на білому тлі є лише інвертованою версією швейцарського прапора (що, як відомо, являє собою білий хрест на червоному тлі) на знак особливих заслуг Швейцарії, як батьківщини Міжнародного Руху. Тому червоний хрест на білому тлі не має релігійного чи конфесійного значення. Наразі червоним хрестом, як емблемою, користуються 157 зі 192 національних товариств Міжнародного Руху у всьому світі, в тому числі і країни, де християнство не є панівною релігією.

Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця має виключне право на використання емблеми, прапора, розпізнавальних знаків та найменування Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристала. Використання емблеми особами, не уповноваженими робити це, тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України згідно вимог Закону України «Про використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні».

Джерелами формування бюджету і майна Товариства є:

 • Вступні та щорічні внески членів Товариства;
 • Благодійні пожертвування та допомога у будь-якій формі в установленому порядку від державних та громадських організацій, інших юридичних осіб та окремих громадян;
 • Допомога та соціальне замовлення з боку державних органів для виконання цільових програм та акцій Товариства;
 • Надходження від проведення благодійних заходів;
 • Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • Пасивні доходи, кошти або майно, які надходять до Товариства від ведення його основної діяльності, з урахуванням положень податкового законодавства України;
 • Інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

З метою забезпечення прозорості і залучення потенційних донорів Товариство не приймає пожертви, безпосереднім джерелом утворення яких є діяльність, що суперечить основоположним принципам Міжнародного Руху або несумісна з ними.

Товариство має право на фінансову підтримку за рахунок державного бюджету України, місцевих бюджетів, відповідно до чинного законодавства.

Червоний Хрест України, як і Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, не робить будь-якого розрізнення за політичними переконаннями. Також не робить розрізнення за расовою, релігійною, класовою ознакою. Міжнародний Рух лише намагається полегшувати страждання людей і, в першу чергу, тих, хто найбільше цього потребує. Відповідно до двох з 7 Основоположних принципів – Нейтральності та Неупередженості – Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, щоб зберегти загальну довіру, не може приймати будь-яку сторону у збройних конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового, релігійного або ідеологічного характеру.

Відповідно, Червоний Хрест України не може і не має права підтримувати жодну політичну силу, агітувати “за” чи “проти” неї. Волонтери та співробітники Товариства не мають права публічно чи в засобах масової інформації коментувати факти чи ситуації політичного, релігійного, расового, ідеологічного, воєнного характеру. Діючі члени політичних партій, інших політичних чи ідеологічних громадських організацій не мають права бути волонтерами чи співробітниками Товариства. Якщо волонтер чи співробітник Товариства балотується на виборах до органу законодавчої влади чи місцевого самоврядування, він має припинити трудову чи волонтерську діяльність у Товаристві.

Членство у Червоному Хресті України є організаційною опорою національного товариства. Кожен громадянин, який зробив членський внесок на фіксовану суму, отримує членський квиток, який надає йому право брати участь у чергових виборах керівних органів тієї чи тієї організації Товариства. Кошти, внесені за членський квиток, витрачаються на забезпечення діяльності Товариства. Членом Товариства Червоного Хреста України можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які визнають Статут Товариства, Кодекс поведінки членів, волонтерів та працівників організації Товариства. Всі члени Товариства набувають статус члена після сплати вступного внеску та отримання квитка члена Товариства.

Волонтери працюють у різноманітних сферах. Це і допомога літнім людям на дому, і робота із маленькими дітками, і участь у кампаніях та акціях, направлених на протидію поширенню соціально небезпечних хворіб, і багато інших – кожен обирає той напрямок, в якому він себе бачить найкраще.

Волонтери також мають унікальні характеристики, серед яких – особиста мотивація, місцеве залучення. Волонтери є частиною спільноти. Вони знають потреби та можливості тих людей, з якими вони спілкуються, тому що вони вже серед них.
Волонтер може бути або не бути членом Товариства, як і член Товариства може бути або не бути волонтером. І членство, і волонтерство в Товаристві є винятково добровільними.