Міжнародне гуманітарне право

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

Міжнародне гуманітарне право (МГП) право війни, галузь міжнародного права, головна мета якої полягає в гуманізації ведення воєнних  дій та полегшення страждань жертв війни. МГП застосовується в ситуаціях збройних конфліктів, як міжнародних, так і внутрішніх. МГП складається, з одного боку, з так званого Женевського права (права Женеви), що включає норми щодо захисту жертв конфліктів, а з іншого – з Гаазького права (права Гааги), що включає правила, які відносяться до засобів і способів ведення бойових дій.

Основні завдання:

  • Захист цивільних осіб та тих, хто припинив брати участь у збройних діях (поранених та позбавлених волі осіб).
  • Регулювання засобів і методів ведення війни.

Червоний Хрест був ініціатором створення та прийняття всесвітньо відомих Женевських Конвенцій, підписаних у 1949 році та Додаткових протоколів до них 1977 та 2005 років, що вважаються основним інструментом МГП. Унікальність цих конвенцій полягає в тому, що разом зі Статутом ООН вони – єдині міжнародні договори, в яких беруть участь всі держави світу.

Джерела Міжнародного гуманітарного права:

Одними з напрямків роботи Червоного Хреста України є розповсюдження знань про МГП, співробітництво з Урядом з метою забезпечення дотримання норм МГП та захист символіки Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Також Товариство готує тренерів з МГП, що допомагають людям розуміти, поважати і використовувати принципи гуманності у повсякденному житті, сприяти розвитку суспільної свідомості і громадянської відповідальності.

Товариство розширює географію програм з МГП в усіх областях України серед персоналу, волонтерів Товариства, державних органів, місцевого населення через єдину систему координації та підготовки тренерів з МГП й адаптації навчальних методик.

Відповідно до міжнародно гуманітарного права, зокрема ст. 122 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими (ІІІ) та ст. 136 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни (IV), в Україні було ухвалено рішення про створення Національного інформаційного бюро (НІБ) від 17 березня 2022 року під час засідання Уряду України.

⇒ Національне інформаційне бюро було створено для збору та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі — з-поміж мирного населення.

⇒ Аналогічне інформаційне бюро було створено і у Російській Федерації, це дозволяє активізувати процес обміну як полоненими, так і тілами загиблих.

⇒ Міжнародний Комітет Червоного Хреста України в силу свого мандату та компетенцій, узгоджує та збирає всю інформацію від сторін збройного конфлікту, а також сприяє обміну такої інформації між бюро двох держав.

ТЧХУ не має повноважень для роботи з військовополоненими, але рекомендуємо родинам військовополонених та зниклим безвісти звернутись до НІБ, де вони зможуть отримати всю актуальну інформацію:

  • за телефоном: 1648
  • для дзвінків з-за кордону: +38 (044) 287-81-65
  • лист на електронну адресу: nib.uncp.info@gmail.com.

Сайт НІБ: https://nib.gov.ua/uk/

⇒ Держава-окупант може збирати податки, мито та плату за послуги, встановлені місцевим законодавством від імені окупованої держави, проте вона повинна використовувати такий дохід для організації життя на окупованій території та в її інтересах.

⇒ Окрім забезпечення громадського порядку та безпеки, держава-окупант також несе повну відповідальність за постійне функціонування державних установ та служб на користь населення на окупованій території.

⇒ Вона повинна повною мірою використовувати засоби, доступні їй, щоб забезпечити цивільне населення основними елементами, необхідними для його виживання, такими як продовольчі товари, медичні засоби, одяг і притулок.

⇒ Подібним чином, у співпраці з державними та місцевими організаціями влади, вона повинна забезпечувати й підтримувати діяльність служб надання медичної допомоги, охорону здоров’я, сприяти належному здобуттю освіти.

Існують ситуації коли держава-окупант вносить зміни в демографічні процеси, які сприяють її територіальним або політичним амбіціям, передусім за допомогою депортації та переміщення населення на окупованій території.

⇒ Четверта Женевська конвенція та звичаєве міжнародне гуманітарне право на сьогодні абсолютно забороняють як індивідуальні, так і масові насильницькі переселення на окупованій території.

⇒ Депортація цивільного населення (включно з особами, які позбавлені волі) з окупованої території, незалежно від мотивів і пункту призначення, також заборонена.

⇒ Однак, для встановлення безпеки населення або з необхідних військових міркувань, може знадобитися повна або часткова евакуація території та може навіть стати неминучим тимчасове переміщення захищених осіб за межі окупованої території.

За таких виняткових обставим Україна повинна бути проінформована про це одразу після початку евакуації чи переміщення, а всі залучені особи повинні бути повернуті на свою територію, щойно бойові дії в цьому районі будуть припинені.

Зараз частина територій України знаходиться під частковою, або повною окупацією. Фактично, воєнна окупація виникає, коли одна держава вторгається в іншу державу і встановлює військовий контроль над частиною її території або всією територією.

⇒ Стаття 42 Гаазького положення передбачає: «Територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника. Окупація поширюється лише на ту територію, де така влада встановлена і здатна виконувати свої функції».

⇒ Існування окупації залежить від від фактичної здатності держави брати на себе de facto урядові функції держави, що окупує, передусім, для забезпечення громадської безпеки та правопорядку, а не від її бажання та готовності це робити. Тому, якщо держава, що встановлює окупаційний режим, фактично не втрачає військового контролю над територією, про яку йдеться, вона не може уникнути своїх зобов’язань за МГП, просто вирішивши не здійснювати ефективний контроль.

Взагалі, державним посадовим особам та суддям на окупованих території слід дозволити зберегти свій статус і продовжувати виконувати свої обов’язки на службі задля добробуту мешканців без неналежного втручання або залякування.

Однак, якщо державні посадові особи та судді утримуються від виконання своїх функцій із міркувань совісті, вони не повинні бути піддані санкціям або заходам примусу чи дискримінації.

Але є винятки:

  • Держава-окупант зберігає за собою право вимагати від державних службовців та суддів виконувати свою роботу, якщо вона є необхідною для забезпечення потреб окупаційної армії або для належного забезпечення населення окупованої країни комунальними послугами, продуктами харчування, житлом, одягом, транспортом та медичними послугами.
  • Держава-окупант може дійти висновку, що ефективне виконання своїх обов’язків за МГП вимагає звільнення держслужбовців та організації власної адміністрації та судів.