Міжнародне гуманітарне право

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

Міжнародне гуманітарне право (МГП)– це галузь права, яке встановлює правила ведення збройних конфліктів, метою якого є обмеження насильства під час війни.

МГП регулює відносини між державами щодо захисту жертв війни та обмеження засобів та методів ведення війни під час збройних конфліктів – міжнародних та неміжнародних

В основі МГП – чотири Женевські конвенції про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р., до яких у 1977 р. були ухвалені два Додаткових протоколи, а в 2005 р. – ще один.

В Женевських конвенціях про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. беруть участь майже всі держави світу.

Інша група міжнародних договорів стосується обмеження методів та засобів ведення війни:

Український Червоний Хрест є одним із провайдерів у поширенні знань з МГП, яке є обов’язком держави, прямо зазначеним в Женевських в Женевських конвенціях про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. Український Червоний Хрест співпрацює з Урядом України з метою дотримання норм і положень МГП, розробляє навчально-методичні матеріали, проводить тренінги та семінари, готує тренерів з МГП створює освітні відео та відео курси та ін. Відповідно Закону України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні» Товариство має повноваження щодо захисту емблеми Червоного Хреста, та співпрацює в цьому напрямку з уповноваженими державними органами.