Про Товариство Червоного Хреста України

ПРО ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

Діяльність Товариства Червоного Хреста України  ґрунтується на Женевських конвенціях від 12 серпня 1949 року, а також на трьох Додаткових Протоколах до них від 8 червня 1977 року (І, ІІ) та від 8 грудня 2005 року (ІІІ). Діяльність ТЧХУ регламентується Законом України “Про Товариство Червоного Хреста України” 2014 р., Законом України “Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні” 2010 р., Указом Президента України від 28.10.1992 №548/92 “Про Товариство Червоного Хреста України”, а також Статутом Товариства Червоного Хреста України.

Товариство визнане МКЧХ 29 вересня 1993 р. і рішенням ІХ сесії Генеральної Асамблеї Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, прийняте колективним членом Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Діяльність Товариства відбувається за підтримки й у співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, корпоративним сектором, а також партнерами по Міжнародному Руху: Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ і ЧП) та з іншими національними товариствами.

Товариство Червоного Хреста України
завжди допомагає вразливим верствам населення та розвиває спроможність суспільства попереджати і долати гуманітарні й соціальні кризи.

НАША МІСІЯ

Товариство Червоного Хреста України – потужна і визнана суспільством організація, яка разом з громадськістю відповідає на гуманітарні та соціальні виклики, перетворюючи співчуття на дію. Ми допомагаємо тим, хто найбільш цього потребує!

НАШЕ БАЧЕННЯ

Перший осередок Червоного Хреста на території України з’явився в листопаді 1867 року в Сімферополі, другий – у грудні того ж року в Кам’янці-Подільському. З 1880-х років почали з’являтися й осередки Австрійського Червоного Хреста в Галичині та Буковині та Угорського – на Закарпатті.  Як незалежне національне товариство Український Червоний Хрест почав функціонувати щойно після установчого з’їзду 15-18 квітня 1918 року в Києві. Його батьками-засновниками стала група громадських діячів-медиків на чолі з Євменом Лукасевичем і Борисом Матюшенком. А після проголошення незалежності України в 1991 році Товариство Червоного Хреста УРСР здобуло і  міжнародне визнання як повністю незалежне і єдине Товариство Червоного Хреста України.

СТРУКТУРА

Структура Товариства слідує адміністративній структурі України з обласними і місцевими організаціями по всій країні. Мережа організацій, волонтерів та членів Товариства охоплює всю країну.

Товариство Червоного Хреста України складається з організацій національного (центрального), регіонального, місцевого та первинного рівнів.

 • Національний (центральний) рівень
  Національний Комітет ТЧХУ
  виконавчий орган  Товариства.

 • Регіональний рівень
  Oбласні організації ТЧХУ
  Регіональні організації є складовою частиною Товариства Червоного Хреста України і організаційно підпорядковані Товариству  та його Національному Комітетові.

 • Місцевий рівень
  Міські, районні та міськрайонні організації ТЧХУ
  Вони є складовою частиною відповідних регіональних організацій Товариства Червоного Хреста України і організаційно підпорядковані їм  та Національному Комітетові.

 • Первинний рівень
  Первинні організації (осередки) ТЧХУ
  Осередки створені за місцем роботи, проживання чи навчання громадян, які є складовою частиною відповідних місцевих організацій Товариства і організаційно їм підпорядковані.