Про Товариство Червоного Хреста України

ПРО ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

Діяльність Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) ґрунтується на Женевських конвенціях від 12 серпня 1949 року, а також на трьох Додаткових Протоколах до них від 8 червня 1977 року (І, ІІ) та від 8 грудня 2005 року (ІІІ). Діяльність ТЧХУ регламентується Законом України “Про Товариство Червоного Хреста України” 2014 р., Законом України “Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні” 2010 р., Указом Президента України від 28.10.1992 №548/92 “Про Товариство Червоного Хреста України”, а також Статутом Товариства Червоного Хреста України.

Товариство визнане Міжнародною комітетом Червоного Хреста 29 вересня 1993 р. і рішенням ІХ сесії Генеральної Асамблеї Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, прийняте колективним членом Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Діяльність Товариства відбувається за підтримки й у співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, корпоративним сектором, а також партнерами по Міжнародному Руху: Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ і ЧП) та з іншими національними товариствами.

Товариство Червоного Хреста України – потужна і визнана суспільством організація, яка разом з громадськістю відповідає на гуманітарні та соціальні виклики, перетворюючи співчуття на дію. Ми допомагаємо тим, хто найбільш цього потребує!

НАШЕ БАЧЕННЯ

Товариство Червоного Хреста України
завжди допомагає вразливим верствам населення та розвиває спроможність суспільства попереджати і долати гуманітарні й соціальні кризи.

НАША МІСІЯ

Перший осередок Червоного Хреста на території України з’явився в листопаді 1867 року в Сімферополі, другий – у грудні того ж року в Кам’янці-Подільському. З 1880-х років почали з’являтися й осередки Австрійського Червоного Хреста в Галичині та Буковині та Угорського – на Закарпатті.  Як незалежне національне товариство Червоний Хрест України почав функціонувати щойно після установчого з’їзду 15-18 квітня 1918 року в Києві. Його батьками-засновниками стала група громадських діячів-медиків на чолі з Євменом Лукасевичем і Борисом Матюшенком. А після проголошення незалежності України в 1991 році Товариство Червоного Хреста УРСР здобуло і  міжнародне визнання як повністю незалежне і єдине Товариство Червоного Хреста України.

СТРУКТУРА

Структура Товариства слідує адміністративній структурі України з обласними і місцевими організаціями по всій країні. Мережа організацій, волонтерів та членів Товариства охоплює всю країну.

Товариство Червоного Хреста України складається з організацій національного (центрального), регіонального, місцевого та первинного рівнів.

 • Національний (центральний) рівень
  Національний комітет ТЧХУ
  виконавчий орган  Товариства.

 • Регіональний рівень
  Oбласні організації ТЧХУ
  Регіональні організації є складовою частиною Товариства Червоного Хреста України і організаційно підпорядковані Товариству  та його Національному Комітетові.

 • Місцевий рівень
  Міські, районні та міськрайонні організації ТЧХУ
  Вони є складовою частиною відповідних регіональних організацій Товариства Червоного Хреста України і організаційно підпорядковані їм  та Національному комітетові.

 • Первинний рівень
  Первинні організації (осередки) ТЧХУ
  Осередки створені за місцем роботи, проживання чи навчання громадян, які є складовою частиною відповідних місцевих організацій Товариства і організаційно їм підпорядковані.