Принципи та цінності

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ

ПРИНЦИПИ

Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, національні товариства)  у своїй діяльності керуються єдиними 7 Основоположними принципами. Їх розробив видатний правник Жан Сімон Пікте, та були ухвалені на XX Міжнародній конференції Червоного Хреста у Відні 8 жовтня 1965 року:

Гуманність

Міжнародний рух, виникнення якого зумовлене прагненням надавати допомогу всім пораненим на полі бою без винятку або переваги, намагається за будь-яких обставин як на міжнародному, так і на національному рівні попереджувати або полегшувати страждання людини. Рух покликаний захищати життя та здоров’я людей, забезпечувати повагу до людської особистості. Він сприяє досягненню взаєморозуміння, дружби, співробітництва і міцного миру між народами.

Неупередженість

Міжнародний рух не робить будь-якого розрізнення за расовою, релігійною, класовою ознакою або політичними переконаннями. Він лише намагається полегшувати страждання людей і в першу чергу тих, хто найбільше цього потребує.

Нейтральність

Щоб зберегти загальну довіру, Міжнародний рух не може приймати будь-яку сторону у збройних конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового, релігійного або ідеологічного характеру.

Незалежність

Міжнародний Рух незалежний. Національні товариства, надаючи допомогу уряду в його гуманітарній діяльності і дотримуючись законів своєї країни, повинні, проте, завжди зберігати автономію, щоб мати можливість діяти відповідно до принципів Міжнародного руху.

Добровільність

У своїй добровільній діяльності щодо надання допомоги Міжнародний рух ні в якій мірі не керується прагненням одержання вигоди.

Єдиність

У будь-якій країні може бути тільки одне національне товариство Червоного Хреста або Червоного Півмісяця. Воно повинно бути відкритим для всіх і здійснювати свою гуманітарну діяльність на всій території країни та за її межами.

Універсальність

Міжнародний Рух є всесвітнім. Всі національні товариства користуються рівними правами і зобов’язані надавати допомогу одне одному.

ЦІННОСТІ

1

СПІВРОБІТНИЦТВО

Ми бачимо нашу роботу в команді з громадою, державою, бізнесом та неприбутковим сектором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ми прагнемо бути лідером в гуманітарній сфері, надаючи підтримку тим, хто її найбільше потребує, найбільш ефективним і адекватним шляхом, враховуючи власні сили, можливості та ресурси.

ІННОВАЦІЙНІСТЬ

Ми спираємося на національний та всесвітній досвід і провідні практики, використовуємо новітні знання та технології в діяльності Товариства для досягнення мети.

СТАНДАРТИ

Наша діяльність заснована на аналізі потреб, перевірених методах реагування, що відповідають принципам Міжнародного Руху та міжнародним стандартам гуманітарної діяльності.

ПРОЗОРІСТЬ

Ми діємо як відповідальна перед суспільством організація, ми чесні та прозорі для наших отримувачів допомоги, партнерів, волонтерів, співробітників і членів, забезпечуючи доступ до правдивої інформації про діяльність Товариства по всій території України.