Загальне

Джерелами формування бюджету і майна Товариства є:
  • Вступні та щорічні внески членів Товариства;
  • Благодійні пожертвування та допомога у будь-якій формі в установленому порядку від державних та громадських організацій, інших юридичних осіб та окремих громадян;
  • Допомога та соціальне замовлення з боку державних органів для виконання цільових програм та акцій Товариства;
  • Надходження від проведення благодійних заходів;
  • Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
  • Пасивні доходи, кошти або майно, які надходять до Товариства від ведення його основної діяльності, з урахуванням положень податкового законодавства України;
  • Інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.
З метою забезпечення прозорості і залучення потенційних донорів Товариство не приймає пожертви, безпосереднім джерелом утворення яких є діяльність, що суперечить основоположним принципам Міжнародного Руху або несумісна з ними. Товариство має право на фінансову підтримку за рахунок державного бюджету України, місцевих бюджетів, відповідно до чинного законодавства.
Товариство Червоного Хреста України, як і Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, не робить будь-якого розрізнення за політичними переконаннями. Також не робить розрізнення за расовою, релігійною, класовою ознакою. Міжнародний Рух лише намагається полегшувати страждання людей і, в першу чергу, тих, хто найбільше цього потребує. Відповідно до двох з 7 Основоположних принципів - Нейтральності та Неупередженості - Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, щоб зберегти загальну довіру, не може приймати будь-яку сторону у збройних конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового, релігійного або ідеологічного характеру. Відповідно, Товариство Червоного Хреста України не може і не має права підтримувати жодну політичну силу, агітувати “за” чи “проти” неї. Волонтери та співробітники Товариства не мають права публічно чи в засобах масової інформації коментувати факти чи ситуації політичного, релігійного, расового, ідеологічного, воєнного характеру. Діючі члени політичних партій, інших політичних чи ідеологічних громадських організацій не мають права бути волонтерами чи співробітниками Товариства. Якщо волонтер чи співробітник Товариства балотується на виборах до органу законодавчої влади чи місцевого самоврядування, він має припинити трудову чи волонтерську діяльність у Товаристві.
Ви можете звернутись як до Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, так і в найближчу до вас місцеву організацію. Контакти можна знайти за посиланням.

Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця – це найбільша гуманітарна мережа в світі. Керуючись принципами нейтральності й неупередженості, Рух надає допомогу постраждалим від надзвичайних ситуацій і збройних конфліктів. Він складається з трьох компонентів:

  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ);
  • Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХ і ЧП);
  • 192 національних товариства Червоного Хреста / Червоного Півмісяця, в тому числі і Товариство Червоного Хреста України.