Національний координатор Проекту «Точки Активації»

Національний координатор Проекту «Точки Активації»

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду Національного координатор Проекту «Точки Активації»

Основні обовʼязки:

Стратегічний напрямок підтримки ТЧХУ у відповіді на заходи з підтримання засобів до існування

 • Забезпечити застосування стратегічного напрямку діяльності та зосередження уваги на досягненні запланованих цілей Проекту.
 • Підтримувати лінії звітності та зв’язку з лінійним керівником НК ТЧХУ, відділом та підрозділом НК ТЧХУ, обласною організацією ТЧХУ та Іспанським Червоним Хрестом як головним партнером проекту.
 • Підтримувати координацію та належний обмін інформацією та лінії зв’язку з відповідними партнерами та зацікавленими сторонами Департаменту ТЧХУ та підрозділу в країні з метою уникнення дублювання та максимізації синергії.
 • Забезпечити узгодженість проекту «Пункти активації ТЧХУ» з іншими програмами життєдіяльності, що впроваджуються ТЧХУ у партнерстві з іншими партнерами та зацікавленими сторонами.
 • Підтримати ТЧХУ у подальшому розвитку стратегії та позиціонування внутрішніх та зовнішніх засобів до існування, технічної спроможності, програмування, внутрішньої та зовнішньої координації.
 • Підтримати реалізацію проекту «Пункти активації ТЧХУ».

Управління всіма аспектами реалізації програми

 • Контролювати виконання та моніторинг усіх заходів, викладених у плані дій, приділяючи особливу увагу контекстному моніторингу та моніторингу досягнення результатів.
 • Управляти ефективним та належним використанням активів, фінансових ресурсів та засобів відповідно до стандартних процедур з метою дотримання вимог аудиту.
 • Забезпечити повну відповідність діяльності ТЧХУ принципам, правилам, нормам і політикам, операційним стратегіям та відповідним довідковим документам і політикам (Сфера, Не нашкодь).
 • Забезпечте своєчасність та точність фінансових, описових та заставних звітів відповідно до стандартних графіків звітності.
 • Координувати звіти та робити свій внесок, включаючи протоколи засідань, щомісячні оновлення про діяльність за проектом та інші звіти, якщо потрібно.
 • Керувати системою реєстрації бенефіціарів для надання та моніторингу підтримки засобів до існування визначеним цільовим групам, дотримуючись правил захисту даних ТЧХУ та інших партнерів.
 • Підтримувати належну підзвітність та заходи з комунікації з бенефіціарами, якщо це необхідно.
 • Керувати, направляти місцевих координаторів проекту та підтримувати з ними зв’язок, аналізувати відповідну інформацію та забезпечувати відповідність операції Глобальній/Регіональній/Національній стратегії забезпечення засобів до існування згідно з Єдиним планом ТЧХУ на 2023-2025 роки.
 • Підтримувати та спрямовувати розробку та впровадження пропозицій щодо засобів до існування, розроблених та впроваджених філіями, та затверджувати їх самостійно або у партнерстві, враховуючи гендер, вік та різноманітність з метою забезпечення їх своєчасної та ефективної реалізації.
 • Забезпечувати постійний моніторинг та аналіз операційного середовища, своєчасне коригування операцій, консультації з юридичних міркувань та оцінку ризиків.
 • Підтримка моніторингу та огляду після дії / швидкої оцінки впливу проектів із засобів до існування, що здійснюються з метою виявлення отриманих уроків – і з метою потенційного розширення, якщо керівництво організації вважатиме це доцільним.
 • Внутрішня координація, управління та забезпечення узгодженості всіх заходів, пов’язаних із засобами до існування, між штаб-квартирою та філіями (зокрема, з місцевими координаторами проекту на рівні філій), а також з іншими програмними відділами (Shelter, CVA, CEA, MHPSS, PMER тощо).
 • Підтримка та координація персоналу з питань засобів до існування для поглиблення збору та аналізу даних для оцінки можливостей підтримки засобів до існування у визначених районах – як з боку постраждалих громад, так і з точки зору аналізу ринку та ринку праці.
 • Навчання документам для впровадження організації та розповсюдження з метою створення власного потенціалу для програмування засобів до існування.

Нагляд та підтримка персоналу програми

 • Контролювати та направляти фахівців галузі щодо їх внеску у досягнення загальних цілей діяльності.
 • Надавати підтримку потребам ТЧХУ з розбудови потенціалу в усіх аспектах, пов’язаних з діяльністю, пов’язаною з діяльністю, пов’язаною з діяльністю з ліквідації засобів до існування.
 • Підтримка та сприяння належному та відповідному навчанню та розбудові потенціалу працівників та волонтерів ТЧХУ, залучених до підтримки життєдіяльності.
 • Спеціальний нагляд за фінансовим/адміністративним персоналом, призначеним для операції.
 • Тісно співпрацювати та підтримувати лінійного керівника, спеціалістів програми та в тісній координації з керівництвом ТЧХУ для підтримки всіх аспектів справи засобів до існування ТЧХУ.

Ефективне представництво та адвокація

 • Допомога у побудові добрих відносин з національними органами влади, міжнародними організаціями, урядами донорів та іншими організаціями.
 • Полегшуйте документування найкращих практик та уроків, отриманих із програм засобів до існування, та допомагайте поширювати їх серед співробітників та партнерів вашої організації.
 • Разом з Делегатом Іспанського Червоного Хреста та Керівником відділу засобів до існування ТЧХУ слугують координаційним, довідковим та координаційним пунктом проекту «Точка активації» для колег з ТЧХУ в штаб-квартирі та філіях, а також для партнерів та зовнішніх зацікавлених сторін.
 • Координація підтримки, сприяння та належного позиціонування діяльності ТЧХУ, що проводиться у партнерстві із зовнішніми агенціями – як неурядовими організаціями (наприклад, ДРК), так і агентствами ООН (НАПРИКЛАД, УВКБ ООН, ВПП, ФАО тощо).
 • Бути в курсі програм засобів до існування в країні іншими суб’єктами та координувати за необхідності, включаючи створення мереж та відвідування зустрічей, організованих гуманітарними організаціями, які працюють над засобами до існування в країні.
 • Підтримка, сприяння і, зрештою, проведення внутрішніх координаційних зустрічей, пов’язаних із засобами до існування.

Вимоги щодо досвіду кандидата:

 • Вища освіта
 • Наявність підтвердженого досвіду у сфері впровадження проектів пов’язаних із засобами до життя
 • Наявність Сертифікату щодо навчання основам із засобів існування до життя (Livelihood )
 • Досвід роботи у Гуманітарних організаціях
 • Підтверджений досвід управління та підтримки персоналу
 • Гарне розуміння управління проектним циклом, включаючи розробку планів впровадження та систем моніторингу, а також забезпечення своєчасного та професійного впровадження проектної діяльності на високому рівні
 • Досвід моніторингу виконання запланованих програм та своєчасного та професійного звітування про програмну діяльність
 •  Досвід підготовки проектних пропозицій, включаючи бюджетування та написання описових та фінансових звітів
 • Хороший рівень володіння комп’ютером, такий як: MS Excel (включаючи зведену таблицю, базу даних Excel), використання електронної пошти та Інтернету, MS365 (Teams, Planner, Outlook тощо)
 • Розуміння основ адміністрування, фінансів та логістики
 • Хороші навички тайм-менеджменту і добре працює в команді
 • Порядність і чесність у поводженні з конфіденційною інформацією
 •   Готовність до понаднормової роботи і відряджень.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу
 • Можливість допомогти українському народу
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном
 • Працевлаштування згідно КЗпП
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Ми маємо на меті створити в ТЧХУ безпечне та інклюзивне середовище, яке забезпечить усім співробітникам, волонтерам незалежно від віку, статі та гендерної приналежності, етнічного походження, релігії, наявності інвалідності, сексуальної орієнтації рівний доступ до можливостей, захист їх гідності та рівність прав. Ми є роботодавцем з рівними можливостями для всіх працівників, в тому числі для осіб з інвалідністю. Ми не дискримінуємо у своєму виборі та працевлаштуванні на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку. Сексуальна експлуатація та наруга заборонені в усіх формах. Організація впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці.

Якщо Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати та мотиваційний лист з позначенням посади за адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Share this post