Національний координатор Проекту «Точки Активації»

Національний координатор Проекту «Точки Активації»

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду Національного координатор Проекту «Точки Активації»

Основні обовʼязки:

Стратегічний напрямок підтримки ТЧХУ у відповіді на заходи з підтримання засобів до існування

 • Забезпечити застосування стратегічного напрямку діяльності та зосередження уваги на досягненні запланованих цілей Проекту.
 • Підтримувати лінії звітності та зв’язку з лінійним керівником НК ТЧХУ, відділом та підрозділом НК ТЧХУ, обласною організацією ТЧХУ та Іспанським Червоним Хрестом як головним партнером проекту.
 • Підтримувати координацію та належний обмін інформацією та лінії зв’язку з відповідними партнерами та зацікавленими сторонами Департаменту ТЧХУ та підрозділу в країні з метою уникнення дублювання та максимізації синергії.
 • Забезпечити узгодженість проекту «Пункти активації ТЧХУ» з іншими програмами життєдіяльності, що впроваджуються ТЧХУ у партнерстві з іншими партнерами та зацікавленими сторонами.
 • Підтримати ТЧХУ у подальшому розвитку стратегії та позиціонування внутрішніх та зовнішніх засобів до існування, технічної спроможності, програмування, внутрішньої та зовнішньої координації.
 • Підтримати реалізацію проекту «Пункти активації ТЧХУ».

Управління всіма аспектами реалізації програми

 • Контролювати виконання та моніторинг усіх заходів, викладених у плані дій, приділяючи особливу увагу контекстному моніторингу та моніторингу досягнення результатів.
 • Управляти ефективним та належним використанням активів, фінансових ресурсів та засобів відповідно до стандартних процедур з метою дотримання вимог аудиту.
 • Забезпечити повну відповідність діяльності ТЧХУ принципам, правилам, нормам і політикам, операційним стратегіям та відповідним довідковим документам і політикам (Сфера, Не нашкодь).
 • Забезпечте своєчасність та точність фінансових, описових та заставних звітів відповідно до стандартних графіків звітності.
 • Координувати звіти та робити свій внесок, включаючи протоколи засідань, щомісячні оновлення про діяльність за проектом та інші звіти, якщо потрібно.
 • Керувати системою реєстрації бенефіціарів для надання та моніторингу підтримки засобів до існування визначеним цільовим групам, дотримуючись правил захисту даних ТЧХУ та інших партнерів.
 • Підтримувати належну підзвітність та заходи з комунікації з бенефіціарами, якщо це необхідно.
 • Керувати, направляти місцевих координаторів проекту та підтримувати з ними зв’язок, аналізувати відповідну інформацію та забезпечувати відповідність операції Глобальній/Регіональній/Національній стратегії забезпечення засобів до існування згідно з Єдиним планом ТЧХУ на 2023-2025 роки.
 • Підтримувати та спрямовувати розробку та впровадження пропозицій щодо засобів до існування, розроблених та впроваджених філіями, та затверджувати їх самостійно або у партнерстві, враховуючи гендер, вік та різноманітність з метою забезпечення їх своєчасної та ефективної реалізації.
 • Забезпечувати постійний моніторинг та аналіз операційного середовища, своєчасне коригування операцій, консультації з юридичних міркувань та оцінку ризиків.
 • Підтримка моніторингу та огляду після дії / швидкої оцінки впливу проектів із засобів до існування, що здійснюються з метою виявлення отриманих уроків – і з метою потенційного розширення, якщо керівництво організації вважатиме це доцільним.
 • Внутрішня координація, управління та забезпечення узгодженості всіх заходів, пов’язаних із засобами до існування, між штаб-квартирою та філіями (зокрема, з місцевими координаторами проекту на рівні філій), а також з іншими програмними відділами (Shelter, CVA, CEA, MHPSS, PMER тощо).
 • Підтримка та координація персоналу з питань засобів до існування для поглиблення збору та аналізу даних для оцінки можливостей підтримки засобів до існування у визначених районах – як з боку постраждалих громад, так і з точки зору аналізу ринку та ринку праці.
 • Навчання документам для впровадження організації та розповсюдження з метою створення власного потенціалу для програмування засобів до існування.

Нагляд та підтримка персоналу програми

 • Контролювати та направляти фахівців галузі щодо їх внеску у досягнення загальних цілей діяльності.
 • Надавати підтримку потребам ТЧХУ з розбудови потенціалу в усіх аспектах, пов’язаних з діяльністю, пов’язаною з діяльністю, пов’язаною з діяльністю з ліквідації засобів до існування.
 • Підтримка та сприяння належному та відповідному навчанню та розбудові потенціалу працівників та волонтерів ТЧХУ, залучених до підтримки життєдіяльності.
 • Спеціальний нагляд за фінансовим/адміністративним персоналом, призначеним для операції.
 • Тісно співпрацювати та підтримувати лінійного керівника, спеціалістів програми та в тісній координації з керівництвом ТЧХУ для підтримки всіх аспектів справи засобів до існування ТЧХУ.

Ефективне представництво та адвокація

 • Допомога у побудові добрих відносин з національними органами влади, міжнародними організаціями, урядами донорів та іншими організаціями.
 • Полегшуйте документування найкращих практик та уроків, отриманих із програм засобів до існування, та допомагайте поширювати їх серед співробітників та партнерів вашої організації.
 • Разом з Делегатом Іспанського Червоного Хреста та Керівником відділу засобів до існування ТЧХУ слугують координаційним, довідковим та координаційним пунктом проекту «Точка активації» для колег з ТЧХУ в штаб-квартирі та філіях, а також для партнерів та зовнішніх зацікавлених сторін.
 • Координація підтримки, сприяння та належного позиціонування діяльності ТЧХУ, що проводиться у партнерстві із зовнішніми агенціями – як неурядовими організаціями (наприклад, ДРК), так і агентствами ООН (НАПРИКЛАД, УВКБ ООН, ВПП, ФАО тощо).
 • Бути в курсі програм засобів до існування в країні іншими суб’єктами та координувати за необхідності, включаючи створення мереж та відвідування зустрічей, організованих гуманітарними організаціями, які працюють над засобами до існування в країні.
 • Підтримка, сприяння і, зрештою, проведення внутрішніх координаційних зустрічей, пов’язаних із засобами до існування.

Вимоги щодо досвіду кандидата:

 • Вища освіта
 • Наявність підтвердженого досвіду у сфері впровадження проектів пов’язаних із засобами до життя
 • Наявність Сертифікату щодо навчання основам із засобів існування до життя (Livelihood )
 • Досвід роботи у Гуманітарних організаціях
 • Підтверджений досвід управління та підтримки персоналу
 • Гарне розуміння управління проектним циклом, включаючи розробку планів впровадження та систем моніторингу, а також забезпечення своєчасного та професійного впровадження проектної діяльності на високому рівні
 • Досвід моніторингу виконання запланованих програм та своєчасного та професійного звітування про програмну діяльність
 •  Досвід підготовки проектних пропозицій, включаючи бюджетування та написання описових та фінансових звітів
 • Хороший рівень володіння комп’ютером, такий як: MS Excel (включаючи зведену таблицю, базу даних Excel), використання електронної пошти та Інтернету, MS365 (Teams, Planner, Outlook тощо)
 • Розуміння основ адміністрування, фінансів та логістики
 • Хороші навички тайм-менеджменту і добре працює в команді
 • Порядність і чесність у поводженні з конфіденційною інформацією
 •   Готовність до понаднормової роботи і відряджень.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу
 • Можливість допомогти українському народу
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном
 • Працевлаштування згідно КЗпП
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати та мотиваційний лист з позначенням посади за адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Share this post