Червоний Хрест України проводить в Одесі тренінг з міжнародного гуманітарного права

Червоний Хрест України проводить в Одесі тренінг з міжнародного гуманітарного права

Завданням Національних Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є надавати допомогу державам у гуманітарній сфері, зокрема у поширенні знань з міжнародного гуманітарного права (МГП) або, як його ще називають, «права збройних конфліктів».

Активність у цьому напрямку Товариства Червоного Хреста України є систематичною та цілеспрямованою. Робота не уповільнювалася навіть протягом надзвичайно важкого 2022 року. Експерти з МГП Товариства Червоного Хреста України організовували й брали безпосередню участь у низці тренінгів із міжнародного гуманітарного права для народних депутатів, державних службовців, журналістів, суддів, адвокатів, прокурорів, освітян, волонтерів.

24 січня 2023 року черговий тренінг з МГП Червоного Хреста України приймає Одеса. Слухачами є викладачі юридичних спеціальностей закладів вищої освіти, магістри та аспіранти з міжнародного права. Їхню увагу акцентовано передусім на удосконаленні викладання МГП майбутнім правникам, на проблемних питаннях дотримання МГП, забезпечення невідворотності покарання за його порушення, а також на гуманітарному доступі та захисті гуманітарного персоналу.

Окремий блок тренінгу в Одесі стосується розповсюдженого використання Емблеми Червоного Хреста організаціями та особами, які не мають на це права. Останнім часом подібні випадки почастішали. Товариство Червоного Хреста України проводить роз’яснювальну роботу, взаємодіє з державними установами та правоохоронними органами щодо припинення порушень неправомірного використання Емблеми.

Share this post