ІТ-фахівець/-чиня коледжу

ІТ-фахівець/-чиня коледжу

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду ІТ-фахівця/-чині коледжу

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація України, яка одна з найперших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує. Фаховий навчальний напрямок ТЧХУ готуватиме медсестер за найкращими світовими стандартами, які Червонохрестний Рух розвиває та впроваджує вже не одне десятиліття в різних країнах для розвитку медсестринства. У вас буде можливість стояти у витоків майбутнього масштабного та дуже важливого проєкту

Ціль посади:

Підтримувати, адаптувати та встановлювати програмне забезпечення, яке є частиною ІТ-системи, щоб воно відповідало конкретним функціональним та експлуатаційним вимогам.

Обов’язки:

 • Організовує впровадження в роботі Коледжу комп’ютерних технологій:

встановлення комп’ютерного обладнання, запровадження комп’ютерних програм, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі.

 • Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатується в Коледжі.
 • Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення та надає пропозиції по їх придбанню та оновленню.
 • Слідкує за змінами сучасних програмних засобів і в разі необхідності вносить пропозиції щодо їх застосування в Коледжі.
 • Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі.
 • Надає консультативну допомогу працівникам Коледжі з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення.
 • Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі Коледжі, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі.
 • Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.
 • Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.
 • Забезпечує контроль за станом захищеності інформації в ІТС.
 • Забезпечує функціонування систем ведення баз даних, електронної пошти, вузла мережі Internet та офіційного веб-сайту Коледжі.
 • Забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперебійну роботу комп’ютерів і окремих пристроїв.
 • Здійснює підготовку комп’ютерів і окремих пристроїв до роботи, їх технічний огляд, проводить перевірку наявності несправностей, усуває несправності і запобігає появі несправностей в майбутньому.
 • Вживає заходів щодо своєчасного та якісного виконання ремонту комп’ютерів і окремих пристроїв своїми силами або силами третіх осіб.
 • Повинен берегти майно підприємства, не розголошувати інформацію і відомості, що є комерційною таємницею підприємства.
 • Виконує розпорядження і накази директора підприємства і керівника відділу IT.

Вимоги:

 • Вища профільна освіта
 • Досвід роботи ІТ-фахівцем
 • Вміти доносити складні технічні концепції до людей, які не є технічними фахівцями, так, щоб вони їх розуміли
 • Мати глибоке розуміння комп’ютерних систем, апаратного та програмного забезпечення, мов програмування та мережевої архітектури
 • Знання систем аналізу, мови програмування, протоколи передачі даних, принципи побудови мереж, стандарти безпеки, системи віртуалізації, управління ризиками
 • Знання англійської та французької мови буде перевагою.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами;
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України.

Ми маємо на меті створити в ТЧХУ безпечне та інклюзивне середовище, яке забезпечить усім співробітникам, волонтерам незалежно від віку, статі та гендерної приналежності, етнічного походження, релігії, наявності інвалідності, сексуальної орієнтації рівний доступ до можливостей, захист їх гідності та рівність прав.

Ми є роботодавцем з рівними можливостями для всіх працівників, в тому числі для осіб з інвалідністю.

Ми не дискримінуємо у своєму виборі та працевлаштуванні на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку.

Сексуальна експлуатація та наруга заборонені в усіх формах. Організація впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці.

Робоче місце: м. Київ.

Випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post