Фахівець/-чиня з оцінки та моніторингу

Фахівець/-чиня з оцінки та моніторингу

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду Фахівця/-чині з оцінки та моніторингу

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація України, яка одна з найперших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує.

Спеціаліст буде залучений до наступних областей:

 1. Створення та розвиток системи моніторингу: включає в себе встановлення та покращення систем моніторингу діяльності, зокрема моніторингу візитів у рамках програм та проектів.
 2. Планування, відстеження та звітування про проміжні та кінцеві результати: Спеціаліст буде відповідальним за планування процесу моніторингу, відстеження прогресу та складання звітів про проміжні та кінцеві результати всієї діяльності Українського Червоного Хреста.
 3. Відвідування точок дистрибуції та надання рекомендацій: фахівець буде відвідувати точки дистрибуції для моніторингу операцій, оцінки результатів та надання рекомендацій відділам та місцевим осередкам з покращення процесів та ефективності.
 4. Координація з відділом логістики, фінансів та проектів: Спеціаліст буде тісно співпрацювати з відділами логістики, фінансів та проектів для забезпечення безперервної координації діяльності, пов’язаної з моніторингом, розподілом ресурсів та реалізацією проектів.

Обов’язки:

 • Залучення до розробки методології (створення шаблону моніторингу, оцінки та звітності) для проведення моніторингових візитів для проектів та програм.
 • Створення та підтримка системи моніторингових візитів з інтеграцією програмних відділів, а також фінансового та логістичного відділу.
 • Контроль та моніторинг на точках дистрибуції по всій Україні відповідно до вимог донорів (як самостійних візитів, так й підтримка у візитах колег).
 • На основі проведеного моніторингового візиту сформувати звіт за результатами та надати рекомендації відділу-імплементатору.
 • Комунікація з відділами НК та обласними організаціями стосовно їхніх потреб та залучення їх до моніторингу і досліджень.
 • Підтримка відділу планування, моніторингу, оцінки та звітності з проведенням опитувань, як кількісних, так і якісних досліджень задля покращення системи надання послуг.
 • Верифікація та аналіз даних, опис результатів аналізу даних (якісних й кількісних, первинних та вторинних), інтерпретація, розробка висновків і рекомендацій.

Вимоги:

 • Релевантна освіта: Соціологія, Соціальна робота, Психологія, Маркетинг, Менеджмент, Філософія, Журналістика, Публічне управління та адміністрування, Логістика тощо.
 • Досвід координації проектами від 2 років.
 • Досвід роботи з дослідженнями (кількісними та якісними) від 2 років.
 • Досвід моніторингових візитів.
 • Досвід роботи у місцевих або міжнародних гуманітарних організаціях.
 • Вміння працювати з програмами обробки та аналізу даних (напр. Excel) та онлайн-інструментами для проведення опитувань (напр., KoboToolbox, SurveyMonkey).
 • Відмінні дослідницькі, аналітичні, організаційні та комунікативні навички.
 • Вміння побудови логістичних маршрутів по Україні та готовність до відряджень.
 • Вміння працювати з програмами для моніторингу, відслідковування та візуалізації даних.
 • Здатність зберігати спокій і професійність під час роботи під тиском; здатність ефективно досягати стратегічних пріоритетів і досягати результатів.
 • Володіння англійською мовою на рівні B1- B2.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами;
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України.

Ми маємо на меті створити в ТЧХУ безпечне та інклюзивне середовище, яке забезпечить усім співробітникам, волонтерам незалежно від віку, статі та гендерної приналежності, етнічного походження, релігії, наявності інвалідності, сексуальної орієнтації рівний доступ до можливостей, захист їх гідності та рівність прав. Ми є роботодавцем з рівними можливостями для всіх працівників, в тому числі для осіб з інвалідністю. Ми не дискримінуємо у своєму виборі та працевлаштуванні на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку. Сексуальна експлуатація та наруга заборонені в усіх формах. Організація впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці.

Якщо Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук.

Робоче місце: Київ.

Випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post