Начальник сектору захисту даних

Начальник сектору захисту даних

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду Начальник сектору захисту даних

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація України, яка одна з найперших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує.

МЕТА РОБОТИ

Координація питань пов’язаних з функцією захисту даних, запровадження стандартів серед працівників, контроль виконання протоколів та процедур із захисту даних у діяльності організації.

Основні обов’язки:

 • Розробка необхідних політик, регламентів, методичних рекомендацій та інших внутрішніх документів з питань захисту персональних даних;
 • Ознайомлення керівників структурних підрозділів та працівників НК ЧТХУ з вимогами законодавства про захист персональних даних та змінами до нього, зокрема, щодо зобов’язання не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;
 • Організація обробки запитів третіх осіб щодо доступу до персональних даних.
 • Сприяння доступу суб’єктів персональних даних до власних персональних даних.
 • Проведення навчання, інструктажів, надання методичної допомоги та контролю знань, навичок та умінь працівників НК ТЧХУ з питань забезпечення захисту персональних даних;
 • Погодження проектів положень про структурні підрозділи, працівниками яких обробляються персональні дані, та посадових інструкцій працівників, які обробляють персональні дані або мають доступ до них, за необхідності ініціювання внесення необхідних змін та доповнень до положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій;
 • Розробка та реалізація заходів, яких необхідно вжити для приведення складу персональних даних та процедур їх обробки у відповідність до закону.
 • Контроль за реалізацією заходів, яких необхідно вжити структурними підрозділами НК ТЧХУ для приведення складу персональних даних та процедур їх обробки у відповідність до закону.
 • Фіксація фактів порушень процесу обробки та захисту персональних даних (у тому числі, у відповідних реєстрах ризиків), розробка заходів з виправлень таких порушень та недопущення таких порушень в подальшій діяльності НК ТЧХУ;
 • Виявлення фактів реалізації операційного ризику, інформування про виявлені ризики відповідно до правил, визначених у внутрішніх документів НК ТЧХУ, що регламентують управління операційним ризиком.

Додаткові обов’язки/Additional Tasks:

 • Вести активну роботу по досягненню цілей ТЧХУ
 • Дотримуватися принципів Червонохресного руху та працювати відповідно до них
 • Виконувати будь-які інші, пов’язані з роботою завдання та обов’язки за дорученням безпосереднього керівника

Навички та кваліфікація:

 • Диплом університету або еквівалент
 • Наявність сертифікатів в сфері захисту даних (GDPR тощо) буде плюсом
 • Досвід роботи у сфері захисту даних не менше двох років
 • Досвід розробки документів, що регламентують захист даних
 • Знання принципів моделювання та опису бізнес-процесів, розуміння життєвого циклу управління бізнес-процесами, а також управління змінами в рамках безперервного покращення бізнес-процесів буде плюсом
 • Досвід обробки запитів третіх осіб щодо доступу до персональних даних, відповідей на запити регуляторних органів буде плюсом
 • Знання міжнародних регламентів та стандартів у галузі безпеки даних (GDPR)
 • Володіння методологією з управління ризиками, проведення оцінювання ризиків, розроблення та впровадження внутрішніх контролів- бажано
 • Володіння методологією інвентаризації інформаційних активів, включаючи консультації з питань класифікації, маркування та допустимих місць зберігання інформаційних активів – бажано
 • Хороші комунікативні навички
 • Сильні аналітичні здібності в сфері безпеки як плюс
 • Гарна розмовна та письмова українська мова
 • Розмовна та письмова англійська мова буде перевагою.

Ключові особисті якості:

 • Спілкування
 • Співпраця та робота в команді
 • Вміння приймати рішення
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування
 • Вміння організовувати свою роботу та час

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами.
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України.

Ми маємо на меті створити в ТЧХУ безпечне та інклюзивне середовище, яке забезпечить усім співробітникам, волонтерам незалежно від віку, статі та гендерної приналежності, етнічного походження, релігії, наявності інвалідності, сексуальної орієнтації рівний доступ до можливостей, захист їх гідності та рівність прав. Ми є роботодавцем з рівними можливостями для всіх працівників, в тому числі для осіб з інвалідністю. Ми не дискримінуємо у своєму виборі та працевлаштуванні на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку. Сексуальна експлуатація та наруга заборонені в усіх формах. Організація впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці.

Якщо Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук.

Робоче місце: Київ.

Можливі відрядження по Україні.

Випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post