Начальник сектору управління ризиками

Начальник сектору управління ризиками

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду Начальник сектору управління ризиками

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація України, яка одна з найперших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує.

МЕТА РОБОТИ

Координація питань пов’язаних з функцією управління ризиками, запровадження стандартів серед працівників, контроль виконання протоколів та процедур з управління ризиками у діяльності організації.

Основні обов’язки:

 • Координація дій працівників та керівників підрозділів (учасників процесу управління ризиками) для забезпечення відповідності корпоративним вимогам та виконання корпоративних програм з управління ризиками;
 • Забезпечення дотримання вимог щодо заповнення єдиного реєстру ризиків та реєстру ризик-інцидентів, включаючи процеси збору, зберігання та обміну інформацією, надання звітності про ризики, ризик-фактори та заходи щодо їх управління;
 • Підтримка в актуальному стані єдиного реєстру ризиків;
 • Надання методологічної підтримки структурним підрозділам НК ТЧХУ у процесі управління ризиками та можливостями;
 • Підготовка проектів локальних нормативних документів, що регулюють функціонування системи управління ризиками, розробка пропозицій щодо їх зміни;
 • Аналіз діяльності підрозділів з метою виявлення та оцінки ризиків досягнення цілей та виконання стратегії НК ТЧХУ;
 • Надання пропозицій щодо заходів впливу на ризики для забезпечення досягнення цілей НК ТЧХУ,
 • Підготовка пропозицій щодо оптимізації бізнес-процесів з метою мінімізації ризиків;
 • Моніторинг виконання власниками ризиків планів дій із мінімізації ризиків;
 • Проведення навчання, інструктажів, надання методичної допомоги та контролю знань, навичок та умінь працівників НК ТЧХУ з питань управління ризиками;
 • Погодження проектів положень про структурні підрозділи, працівники яких задіяні в процесі управління ризиками, та посадових інструкцій працівників, які є учасниками системи управління ризиками, за необхідності ініціювання внесення необхідних змін та доповнень до положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій;
 • Сприяння підвищенню рівня ризик-культури НК ТЧХУ.

Додаткові обов’язки/Additional Tasks:

 • Вести активну роботу по досягненню цілей ТЧХУ
 • Дотримуватися принципів Червонохресного руху та працювати відповідно до них
 • Виконувати будь-які інші, пов’язані з роботою завдання та обов’язки за дорученням безпосереднього керівника

Навички та кваліфікація:

 • Диплом університету або еквівалент
 • Наявність сертифікатів в сфері ризик-менеджменту (ISO3100x тощо) буде перевагою
 • Досвід роботи у сфері управління ризиками не менше двох років
 • Досвід розробки документів, що регламентують управління ризиками
 • Знання принципів моделювання та опису бізнес-процесів, розуміння життєвого циклу управління бізнес-процесами, а також управління змінами в рамках безперервного покращення бізнес-процесів буде плюсом
 • Досвід підготовки звітності щодо стану управління ризиками буде плюсом
 • Базові знання принципів управління операційним ризиком (класифікація подій операційного ризику, внутрішній контроль, управління безперервністю бізнесу);
 • Володіння методологією з управління ризиками, проведення оцінювання ризиків, розроблення та впровадження внутрішніх контролів
 • Хороші комунікативні навички
 • Сильні аналітичні здібності в сфері безпеки як плюс
 • Гарна розмовна та письмова українська мова
 • Розмовна та письмова англійська мова буде перевагою.

Ключові особисті якості:

 • Спілкування
 • Співпраця та робота в команді
 • Вміння приймати рішення
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування
 • Вміння організовувати свою роботу та час

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами;
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України.

Робоче місце: Київ.

Можливі відрядження по Україні.

Випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post