Начальник сектору управління ризиками

Начальник сектору управління ризиками

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду Начальник сектору управління ризиками

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація України, яка одна з найперших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує.

МЕТА РОБОТИ

Координація питань пов’язаних з функцією управління ризиками, запровадження стандартів серед працівників, контроль виконання протоколів та процедур з управління ризиками у діяльності організації.

Основні обов’язки:

 • Координація дій працівників та керівників підрозділів (учасників процесу управління ризиками) для забезпечення відповідності корпоративним вимогам та виконання корпоративних програм з управління ризиками;
 • Забезпечення дотримання вимог щодо заповнення єдиного реєстру ризиків та реєстру ризик-інцидентів, включаючи процеси збору, зберігання та обміну інформацією, надання звітності про ризики, ризик-фактори та заходи щодо їх управління;
 • Підтримка в актуальному стані єдиного реєстру ризиків;
 • Надання методологічної підтримки структурним підрозділам НК ТЧХУ у процесі управління ризиками та можливостями;
 • Підготовка проектів локальних нормативних документів, що регулюють функціонування системи управління ризиками, розробка пропозицій щодо їх зміни;
 • Аналіз діяльності підрозділів з метою виявлення та оцінки ризиків досягнення цілей та виконання стратегії НК ТЧХУ;
 • Надання пропозицій щодо заходів впливу на ризики для забезпечення досягнення цілей НК ТЧХУ,
 • Підготовка пропозицій щодо оптимізації бізнес-процесів з метою мінімізації ризиків;
 • Моніторинг виконання власниками ризиків планів дій із мінімізації ризиків;
 • Проведення навчання, інструктажів, надання методичної допомоги та контролю знань, навичок та умінь працівників НК ТЧХУ з питань управління ризиками;
 • Погодження проектів положень про структурні підрозділи, працівники яких задіяні в процесі управління ризиками, та посадових інструкцій працівників, які є учасниками системи управління ризиками, за необхідності ініціювання внесення необхідних змін та доповнень до положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій;
 • Сприяння підвищенню рівня ризик-культури НК ТЧХУ.

Додаткові обов’язки/Additional Tasks:

 • Вести активну роботу по досягненню цілей ТЧХУ
 • Дотримуватися принципів Червонохресного руху та працювати відповідно до них
 • Виконувати будь-які інші, пов’язані з роботою завдання та обов’язки за дорученням безпосереднього керівника

Навички та кваліфікація:

 • Диплом університету або еквівалент
 • Наявність сертифікатів в сфері ризик-менеджменту (ISO3100x тощо) буде перевагою
 • Досвід роботи у сфері управління ризиками не менше двох років
 • Досвід розробки документів, що регламентують управління ризиками
 • Знання принципів моделювання та опису бізнес-процесів, розуміння життєвого циклу управління бізнес-процесами, а також управління змінами в рамках безперервного покращення бізнес-процесів буде плюсом
 • Досвід підготовки звітності щодо стану управління ризиками буде плюсом
 • Базові знання принципів управління операційним ризиком (класифікація подій операційного ризику, внутрішній контроль, управління безперервністю бізнесу);
 • Володіння методологією з управління ризиками, проведення оцінювання ризиків, розроблення та впровадження внутрішніх контролів
 • Хороші комунікативні навички
 • Сильні аналітичні здібності в сфері безпеки як плюс
 • Гарна розмовна та письмова українська мова
 • Розмовна та письмова англійська мова буде перевагою.

Ключові особисті якості:

 • Спілкування
 • Співпраця та робота в команді
 • Вміння приймати рішення
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування
 • Вміння організовувати свою роботу та час

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами;
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України.

Ми маємо на меті створити в ТЧХУ безпечне та інклюзивне середовище, яке забезпечить усім співробітникам, волонтерам незалежно від віку, статі та гендерної приналежності, етнічного походження, релігії, наявності інвалідності, сексуальної орієнтації рівний доступ до можливостей, захист їх гідності та рівність прав. Ми є роботодавцем з рівними можливостями для всіх працівників, в тому числі для осіб з інвалідністю. Ми не дискримінуємо у своєму виборі та працевлаштуванні на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку. Сексуальна експлуатація та наруга заборонені в усіх формах. Організація впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці.

Якщо Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук.

Робоче місце: Київ.

Можливі відрядження по Україні.

Випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post