Конкурс на місцеву закупівлю послуг з розробки та написання нової редакції Статуту ТЧХУ

Конкурс на місцеву закупівлю послуг з розробки та написання нової редакції Статуту ТЧХУ

 

м. Кив                                                                                                                                                 «15»жовтня 2019р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

 (далі – „Запит”)

 

Товариство Червоного Хреста України (далі – ТЧХУ або Товариство) оголошує конкурс на місцеву закупівлю послуг з розробки та написання нової редакції статут Товариства.

Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля необхідна для забезпечення організаційного розвитку Товариства.

Технічне завдання для послуг Додаток 2.

 

 

Термін виконання робіт

До кінця 2019 року, з можливою пролонгацією.

 

Обов’язкові вимоги  до надавача послуг

Виконавця робі

Документи, які підтверджують відповідність вимогам
Закінчена вища юридична освіта (для виконавця робіт) Копія диплома про освіту
Досвід роботи Копії аналогічних договорів

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів або виконавця робіт та послуг Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам
право на здійснення підприємницької діяльності з відповідністю КВЕДам –     Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності,

–     Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування

 

Для самозайнятих  осіб, ФОП, фізичних осіб –     Документи, що підтверджують провадження незалежної самостійної юридичної діяльності, копія диплому

 

Склад цінової пропозиції:

  1. Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту
  2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам (див. таблиці вище).
  3. Додаткові документи (за необхідності).

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

  • участь у закупівлі послуг пов’язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.
  • пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.
  • учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання

 

Запитання щодо цінової пропозиції надсилати за адресою: i.kyrylenko@redrooss.org.ua з копіею на zakaz@redcross.org.ua

 

Цінові пропозиції приймаються за адресою:

електронну пошту zakaz@redcross.org.ua

 

до 22 жовтня 2019 року до 11. 00 (включно) 14-00 05.11.2019 року.

 

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Комітетом обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі або розміщення на сайті ТЧХУ.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі електронною поштою.

Укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

 

Додаткова інформація (у разі необхідності)

 

Голова тендерного комітету                            ___________М. І. Доценко

                                                                      

Додаток 1 До Запиту

 

Цінова пропозиція

 

Ознайомлення з умовами технічного завдання та підтвердження можливості їх виконання  
Умови оплати (рекомендовано 50 % ). В тому числі вказати можливість особистої присутності на зустрічах та кількість таких зустрічей.  
У разі погодинної оплати вказати вартість години.  
Додаткова інформація ( за бажанням)  
Строк виконання кожного з запланованих етапів робо  
   

 

 

Додаток № 2

Ціль/ очікувані результати роботи :

Нова редакція статуту Товариства Червоного Хреста України.

Коментар: розробка нової редакції статуту Товариства Червоного Хреста України має відбуватись з урахуванням Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України», інших діючих законодавчих актів, існуючої  структури Товариства, рекомендацій Міжнародного Комітету Червоного Хреста  та статутної комісії Товариства.

Очікувані зміни:  зміна управлінської структури, зміна структури підпорядкованості з місцевими осередками Товариства, розробка нового підходу до членства в Товаристві.

 

Плановані етапи роботи

Перший етап

Розгляд та обговорення пропозицій, напрацьованих статутною комісією Товариства;  юридичний аналіз рекомендацій Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо статуту Товариства.

 

Другий етап

Написання проекту статут Товариства. Ознайомлення з напрацьованим проектом статуту Товариства та отримання коментарів/побажань від статутної комісії Товариства. Опрацювання проекту статуту з урахуванням наданих коментарів та побажань. Узгодження кінцевого проекту статуту Товариства зі статутною комісією Товариства (моментом узгодження буде вважатись затвердження проекту статуту).

Третій етап

Опрацювання кінцевого  проекту статуту Товариства з урахуванням зауважень наданих Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та правок наданих державним реєстратором.

Коментар: під час реалізації кожного з етапів роботи необхідна особиста присутність виконавця на декількох робочих зустрічах ( планується дві – три, але фактична кількість може бути змінена за потреби).

Кваліфікаційні вимоги до виконавця вказаної роботи:

Вища юридична освіта, позитивний  нормотворчої роботи, бажано досвід з адміністративного та гуманітарного права.

 

Share this post