Конкурс на місцеву закупівлю ремонтних робіт

Конкурс на місцеву закупівлю ремонтних робіт

 

м. Київ                                                                                                                                                «04» жовтня 2019 р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(далі – „Запит”)

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на місцеву закупівлю ремонтних робіт внутрішнього приміщення у м. Київ.

 

Місце надання послуг: вул. Б.Хмельницького, 51б, м. Київ,

Обсяг надання послуг: визначено в Додатку 2, 3 та 4 до зазначеного запиту

Строк виконання – до 01 грудня 2019р., але у будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань за договором.

 

Дана закупівля здійснюється з поділом на окремі частини предмета закупівлі по кожній специфікації (дефектному акту).

Учасники закупівлі подають свої цінові пропозиції стосовно предмету закупівлі по кожній специфікації (дефектному акту).

 

Кваліфікаційні вимоги: див. таблицю.

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до учасника Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам
Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа). –   Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності;

–   Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (аналогічними вважаються роботи з поточного ремонту будівель (приміщень)) –   Довідка у довільній формі про досвід виконання аналогічного(-их) договору(-ів), що повинна містити інформацію про найменування замовника, а також номер, дату договору (договорів), найменування та обсяги виконаних робіт по об`єкту в грошовому еквіваленті
Виконання ремонтних робіт власними силами –   Довідка/лист щодо незалучення субпідрядників, скріплений підписом та завірений печаткою (при наявності).
Наявність обладнання та матеріально-технічної бази –   Довідка у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально технічної бази необхідного для виконання робіт за предметом.
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід –   Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт

 

Інша інформація:

 • Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України.
 • Оплата здійснюється на умовах 50% передплати після підписання договору та 50% постоплати за фактично надані послуги шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника на підставі акту виконаних послуг.
 • Заявлена вартість робіт  має бути дійсною до моменту укладання договору з переможцем, але не менше ніж 30 днів з дати розкриття цінових пропозицій.

 

Склад цінової пропозиції:

 1. Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту;
 2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам (див. таблиці вище).
 3. Кошторисну документацію, що повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5 з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил (ДБН) України, у форматі PDF, завірену учасником та підписом і печаткою.
 4. Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції.

 

 

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

 • участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації;
 • пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії;
 • учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання;
 • учасник не використовує працю дітей, забезпечує гідні умови праці та соціальні права, а також дотримується екологічних норм;
 • роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам ДСТУ.

 

Запитання щодо цінової пропозиції можете надсилати на адресу: d.buhlak@redcross.org.ua з копією на zakaz@redcross.org.ua або м. Київ 01024, вул. Пушкінська, буд. 30 до 11.10.2019 25.10.2019 року.

 

Цінові пропозиції приймаються за адресою:

Національний комітет ТЧХУ, вул. Пушкінська, буд. 30, або на електронну пошту zakaz@redcross.org.ua до 15.10.2019 до 16-00 14-00 29.10.2019 року  

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.

 

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним Комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Комісією обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі (за рівної ціни розглядаються інші опції, що можуть бути оцінені як перевага).

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 2 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Товариства або надсилання відповідних повідомлень всім учасникам електронною поштою.

 

Голова Тендерного комітету                                                          Доценко М.І.

Додаток 1 До Запиту

 

Форма Довідки

Увага! Учасники повинні дотримуватись встановленої форми

 

«ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, (назва Учасник), надаємо свою цінову пропозицію для участі у запиті на місцеву закупівлю ремонтних робіт внутрішнього приміщення у м. Київ. Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, ми уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у нашій пропозиції  на загальну вартість:

Найменування послуги Одиниця виміру кількість Ціна  за одиницю, грн. з урахуванням ПДВ (або без ПДВ) (зазначається

Учасником)

Загальна вартість, грн.

з урахуванням ПДВ (або без ПДВ) (зазначається Учасником)

1 Поточний ремонт приміщень №1,№2 та коридору за адресою: вул. Б.Хмельницького,51б  Шевченківського району м.Києва послуга 1    
2 Поточний ремонт приміщень №3 за адресою: вул. Б.Хмельницького,51б  Шевченківського району м.Києва послуга 1    
3 Поточний ремонт приміщень №4 за адресою: вул. Б.Хмельницького,51б  Шевченківського району м.Києва послуга 1    
 1. Ціна включає в себе всі витрати Учасника.
 2. Ми погоджуємося, що обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків.
 3. Ми беремо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.
 4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 30 днів з дня дати розкриття цінових пропозиції.
 5. Ми, зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

_______________________________                     _______          ______________

(посада керівника або уповноваженої ним особи)              (підпис)      (прізвище та ініціали)

 

Додаток 2 До Запиту

 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ  1

 

 
на поточний ремонт приміщень №1,№2 та коридору за адресою: вул. Б.Хмельницького,51б  Шевченківського району м.Києва

 

 
     
 

п/п

 

Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру

  Кількість Примітка
  1 2 3 4 5
    Розділ №1.  Приміщення №1      
    Укоси      
  1 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і

гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з

улаштуванням металевого каркасу з утепленням

мінераловатними плитами

м2 3,77  
  2 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 10,73  
  3 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 3,77  
  4 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою “Cerezit” м2 3,77  
  5 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2

м2 3,77  
  6 Грунтування стін перед пофарбуванням м2 3,77  
  7 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

м2 3,77  
  8 Герметизацiя мастикою горизонтальних швiв м шва 2,16  
    Розділ №2.  Приміщення №2      
    Укоси      
  9 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і

гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з

улаштуванням металевого каркасу з утепленням

мінераловатними плитами

м2 4,26  
  10 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 10,66  
  11 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 4,26  
  12 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою “Cerezit” м2 4,26  
  13 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2

м2 4,26  
  14 Грунтування стін перед пофарбуванням м2 4,26  
  15 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

м2 4,26  
  16 Герметизацiя мастикою горизонтальних швiв м шва 1,96  
    Розділ №3.  Коридор      
    Демонтажні роботи      
  17 Розбирання дерев’яних плiнтусiв м 2,76  
    Стіни      
  18 Обшивання каркасних стiн плитами гіпсокартонними

товщиною 12,5 мм

 м2 11,94  
  19 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 3,55  

 

1 2 3 4 5
20 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 11,94  
21 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою “Cerezit” м2 11,94  
22 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2

м2 11,94  
23 Грунтування стін перед пофарбуванням м2 11,94  
24 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

м2 11,94  
  Стеля      
25 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від

вапняної фарби

м2 17,58  
26 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою “Cerezit” м2 10,99  
27 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2

м2 10,99  
28 Грунтування стель перед пофарбуванням м2 17,58  
29 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi

м2 17,58  
 

 

     
 

 

 

 

   
СПЕЦИФІКАЦІЯ  2  
     
на поточний ремонт приміщень №3 за адресою: вул. Б.Хмельницького,51б  Шевченківського Додаток 3 До Запиту району м.Києва  
     
     
 

п/п

 

Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру

  Кількість Примітка
  1 2 3 4 5
    Розділ №1.  Демонтажні роботи      
  1 Розбирання дерев’яних заповнень дверних прорiзiв м2 2,32  
  2 Розбирання дерев’яних плiнтусiв м 16,16  
  3 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну м2 19,01  
  4 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 47,92  
  5 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та

стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2

м2 5,2  
  6 Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг шт 1  
  7 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих

безшовних труб дiаметром до 50 мм

м 3,55  
  8 Демонтаж вимикачiв, розеток шт 4  
    Розділ №2.  Стіни      
  9 Забивання гнiзд у цегляних стiнах м3 0,016  
  10 Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень м2 59,44  
  11 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим

розчином

м2 59,44  
  12 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону

цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина

шару 20 мм

м2 23,96  
  13 Суцiльне вирiвнювання поверхонь стiн [одношарове

штукатурення], товщина шару 10 мм

м2 47,92  
  14 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами

[фальшстiни] по металевому каркасу

м2 0,84  
  15 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і

гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з

улаштуванням металевого каркасу з утепленням

мінераловатними плитами

м2 5,75  
  16 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 10,7  
  17 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 53,99  
  18 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою “Cerezit” м2 53,99  
  19 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2

м2 53,99  
  20 Грунтування стін перед пофарбуванням м2 16,54  
  21 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними м2 48,97  
  22 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними

сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази

м2 48,97  
  23 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

м2 5,02  

 

  1 2 3 4 5  
  24 Герметизацiя мастикою горизонтальних швiв м шва 1,88    
    Розділ №3.  Стеля        
  25 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із

металевих профілів

м2 3,8    
  26 Улаштування підшивки вертикальних поверхонь

підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и

листами

 м2 1,79    
  27 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь

підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими

листами.

 м2 2,01    
  28 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 8,96    
  29 Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень м2 27,23    
  30 Ремонт штукатурки стель по дереву вапняно-

алебастровим розчином, площа до 1 м2, товщина шару

25 мм

м2 8,16    
  31 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою “Cerezit” м2 13,61    
  32 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2

м2 13,61    
  33 Грунтування стель перед пофарбуванням м2 17,58    
  34 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

м2 2,01    
  35 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi

м2 27,23    
    Розділ №4.  Підлога        
  36 Обстругування дощатих покриттiв площею понад 5 м2

ручним рубанком

м2 19,05    
  37 Улаштування під покриття підлоги основи із фанери

сорту СС, товщина 12 мм на клею Ceresit P 625 з

витратою 0,4 кг/м2 та скріплення саморізами в один шар

площею основи понад 20 м2

м2 19,05    
  38 Опорядження поверхні верхнього шару фанери м2 19,05    
  39 Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на

клеї зі зварюванням полотнища у стиках

м2 19,05    
  40 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 16,3    
  41 Установлення алюмiнiєвих порогів м 0,9    
    Розділ №5.  Прорізи        
  42 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,

серія блоку ДГ-21-9

 блок 1    
    Розділ №6.  Сантехнічні роботи        
  43 Спускання води iз системи м 16,2    
  44 Установлення сталевих заглушок на трубопроводi

дiаметром до 100 мм

заглушка 2    
  45 Демонтаж грат жалюзiйних сталевих площею в світлі до

0,25 м2

грати 1    
    Розділ №7.  Електромонтажні роботи        
  46 Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах м 9,2    
  47 Прокладання кабелю перерiзом понад 6 мм2 до 10 мм2

на скобах

м 39,8    
  48 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних

апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 3

шт 5    
  49 Монтаж люстри з 5 лампами для ламп розжарювання шт 1    
    Розділ №8.  Інші роботи        
  50 Навантаження смiття вручну  т 1,431    
51 Перевезення сміття до 20 км т 1,431    
   
             

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 До Запиту

   
 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ  3

 

 
на поточний ремонт приміщень №4 за адресою: вул. Б.Хмельницького,51б  Шевченківського району м.Києва  
 

п/п

 

Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру

  Кількість Примітка
  1 2 3 4 5
    Розділ №1.  Демонтажні роботи      
  1 Демонтаж шафових i антресольних стiнок та полотен

шафових

м2 25,73  
  2 Розбирання шафових полиць м2 35,23  
  3 Розбирання дерев’яних заповнень дверних прорiзiв м2 4,16  
  4 Розбирання дерев’яних плiнтусiв м 21,6  
  5 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну м2 27,8  
  6 Знiмання шпалер простих та полiпшених м2 56,28  
  7 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та

стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2

м2 70,2  
  8 Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг шт 2  
  9 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих

безшовних труб дiаметром до 50 мм

м 7,1  
  10 Демонтаж вимикачiв, розеток шт 4  
    Розділ №2.  Стіни      
  11 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим

розчином

м2 81,24  
  12 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен

до 20 см2

м 19,85  
  13 Розшиття швів у старих кладках звичайним кладочним

розчином, вид розшиття – увігнуте

м2 66,4  
  14 Реставрація швів цегельної кладки шляхом заповнення

спеціальним розчином, поверхні гладенькі

м2 66,4  
  15 Обмазування цегли, пошкодженої насічкою або такої,

що має дрібні каверни

м2 66,4  
  16 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами

[фальшстiни] по металевому каркасу

м2 1,36  
  17 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і

гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з

улаштуванням металевого каркасу з утепленням

мінераловатними плитами

м2 3,73  
  18 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 10,7  
  19 Обклеювання склотканиною стін в один шар м2 5,09  
  20 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою “Cerezit” м2 5,09  
  21 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2

м2 5,09  
  22 Грунтування стін перед пофарбуванням м2 5,09  

 

  1 2 3 4 5  
  23 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

м2 5,09    
  24 Герметизацiя мастикою горизонтальних швiв м шва 2,28    
    Розділ №3.  Стеля        
  25 Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень м2 42,81    
  26 Ремонт штукатурки стель по дереву вапняно-

алебастровим розчином, площа до 1 м2, товщина шару

25 мм

м2 8,1    
  27 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою “Cerezit” м2 8,1    
  28 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2

м2 8,1    
  29 Грунтування стель перед пофарбуванням м2 42,81    
  30 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

м2 2,01    
  31 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi

м2 43,94    
    Розділ №4.  Підлога        
  32 Обстругування дощатих покриттiв площею понад 5 м2

ручним рубанком

м2 27,53    
  33 Улаштування під покриття підлоги основи із фанери

сорту СС, товщина 12 мм на клею Ceresit P 625 з

витратою 0,4 кг/м2 та скріплення саморізами в один шар

площею основи понад 20 м2

м2 27,53    
  34 Опорядження поверхні верхнього шару фанери м2 27,53    
  35 Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на

клеї зі зварюванням полотнища у стиках

м2 27,53    
  36 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 20,98    
  37 Установлення алюмiнiєвих порогів м 0,9    
    Розділ №5.  Прорізи        
  38 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,

серія блоку ДГ-21-9

 блок 1    
    Розділ №6.  Сантехнічні роботи        
  39 Спускання води iз системи м 32,4    
  40 Установлення сталевих заглушок на трубопроводi

дiаметром до 100 мм

заглушка 4    
    Розділ №7.  Електромонтажні роботи        
  41 Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах м 9,95    
  42 Прокладання кабелю перерiзом понад 6 мм2 до 10 мм2

на скобах

м 44,2    
  43 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних

апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 3

шт 6    
  44 Установлення вимикачiв герметичних i напiвгерметичних шт 1    
  45 Монтаж люстри з 5 лампами для ламп розжарювання шт 1    
    Розділ №8.  Інші роботи        
  46 Навантаження смiття вручну  т 2,907    
  47 Перевезення сміття до 30 км т 2,907    
     
           

 

Share this post