ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

м. Київ                                                                                                                                               «04» вересня 2019 р.

 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

     (далі – „Запит”)

 

Товариство Червоного Хреста України (далі – «ТЧХУ») оголошує конкурс на місцеву закупівлю послуг зі страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я.

Дана закупівля необхідна для забезпечення реалізації статутної діяльності.

 

Інформація про предмет закупівлі

Назва Кількість Додаткова інформація
1. Послуги зі страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я 1 Страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я волонтерів та співробітників Товариства Червоного Хреста України шляхом укладання договору страхування на 2 роки та оформленням страхових полісів на волонтерів та співробітників на термін їх залучення до виконання діяльності. Максимальна кількість полісів страхування протягом дії договору – 100 шт.

Покриття страхових ризиків, у тому числі внаслідок впливу військових або терористичних дій.

 

Кваліфікаційні вимоги до учасника

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника послуг Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам
Право на здійснення підприємницької діяльності з відповідністю КВЕДам –     Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності.

–     Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування  .

–      Копії ліцензій, дозволів, тощо, необхідних для законності надання послуг.

–       Правила страхування.

Досвід роботи –      Досвіт роботи на ринку з надання страхових послуг не менше  10 років

Строк надання послуг: 2 роки (з моменту укладання договору)

Інша інформація:

  • Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.
  • Покупець має право змінювати обсяг закупівлі Товару залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Покупця.

Склад цінової пропозиції:

  1. Цінова пропозиція у формі додатку 1 до цього запиту;
  2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам;
  3. Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, довідка в довільній формі про досвід виконання аналогічних договорів, що містить: найменування  підприємств  (організацій, установ,  тощо),  для  яких  ці  послуги  надавались,  із  зазначеним місцезнаходження, тощо).

 

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: zakaz@redcross.org.ua до 06.09.2019 року.

 

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

  • участь у закупівлі послуг пов’язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації;
  • пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії;
  • учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання;
  • учасник не використовує працю дітей, забезпечує гідні умови праці та соціальні права, а також дотримується екологічних норм.

 

Цінові пропозиції приймаються за адресою:

Україна 01004, місто Київ, вул. Пушкінська буд. 30.

або на електронну пошту zakaz@redcross.org.ua

до 09.09.2019 року до 14:00.

 

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Комітетом обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій з можливістю подовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації та погодження партнерів, що фінансують діяльність     , не більше ніж на 7 днів. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом розміщення інформації на сайті Товариства або розсилки повідомлення по e-mail.

 

Укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

 

 

Голова тендерного комітету                                                                                М.І. Доценко

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.

Учасник не повинен відступати від даної форми

пропозиція

Вивчивши запит на закупівлю послуг зі страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я,

ми, __________________ (назва підприємства, установи, організації), в особі ___________ (посада, П.І.Б.), приймаємо та погоджуємось з усіма умовами закупівлі та пропонуємо поставити у визначені документацією строки послуги, а саме:

УМОВИ СТРАХУВАННЯ: ________________________________________________________

Вид страхування життя

Страхова сума, грн: _______________________________________________________

Страховий тариф:

СТРАХОВІ РИЗИКИ:

СТРАХУВАННЯ: на 1 рік

ФРАНШИЗА: 0% (нуль)

№ з/п Найменування послуг СТРАХОВІ РИЗИКИ Франшиза Середній страховий тариф,% Страховий платіж за одну особу на 1 міс., грн. Страховий платіж за одну особу на 12 міс., грн.
1. послуги щодо Страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я (вартість на 1 особу)

 

0%

 

Примітка: * – необхідно вказати суму з ПДВ, якщо учасник процедури закупівлі, відповідно до вимог чинного законодавства, є платником ПДВ, якщо ж не є – необхідно зазначити вираз «(без ПДВ)».

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації та

достовірність вищевикладеної інформації.

 

 

Керівник підприємства, установи                                                                      П.І.Б.

підпис, печатка

Share this post