ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ІЗ ЗАХИСТУ СИМВОЛІКИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ІЗ ЗАХИСТУ СИМВОЛІКИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

Важливе місце в роботі з імплементації міжнародного гуманітарного права (МГП) займають заходи з дотримання положень Закону України «Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні», що набув чинності 26 серпня 1999 року. Товариство Червоного Хреста України постійно проводить моніторинг дотримання положень Закону. І хоча останнім часом спостерігається велика кількість порушень Закону, є й позитивні випадки взаєморозуміння між Товариством з юридичними або фізичними особами, які раніше порушували Закон.

Зокрема, можна навести приклад з аптекою в м. Одесі на вул. Канатна. Після роз’яснення норм Закону емблема Червоного Хреста була змінена і цим самим було відновлено повагу до чинного законодавства та міжнародних зобов’язань України.

Товариство Червоного Хреста України дякує керівництву аптеки  за ефективну та оперативну співпрацю.

Нагадуємо, що неправомірне використання Червоного Хреста є дискредитацією емблеми Червоного Хреста та може стати причиною нанесення значного збитку іміджу Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також стає на заваді виконанню міжнародних зобов’язань Урядом України. За Законом, право на використання емблеми у вигляді Червоного Хреста належить виключно Товариству Червоного Хреста України з розпізнавальною метою під час здійснення своєї діяльності. Це право охороняється законом, і ніхто інший не має права використовувати емблему Червоного Хреста без спеціального дозволу Товариства. Україна, держава-учасниця Женевських конвенцій 1949 року, Додаткових протоколів до них та інших міжнародних договорів в сфері МГП, активно впроваджує норми МГП в законодавство України.

Share this post