Конкурс заявок на участь у програмі REDpreneur.UA  

Конкурс заявок на участь у програмі REDpreneur.UA  

Загальна інформація

REDpreneur – це перша у своєму роді глобальна інноваційна та акселераційна програма Австрійського Червоного Хреста, спрямована на розвиток бізнес-навичок та інноваційних підприємств руху Червоного Хреста. Пропонуючи унікальний досвід занурення в навчальний процес, REDpreneur підтримує лідерів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, місцеві організації громадянського суспільства та соціально орієнтовані стартапи у вдосконаленні своїх бізнес-навичок, підвищенні фінансової стійкості та розробці соціальних бізнес-моделей, спрямованих на досягнення позитивних соціальних та екологічних змін.

У 2024 році Австрійський Червоний Хрест у партнерстві з Товариством Червоного Хреста України (ТЧХУ) започаткували дворічну програму REDpreneur.UA за підтримки фонду “Neighbour in Need”.

Загальна мета програми REDpreneur.UA – підвищити соціально-економічну стійкість людей, які постраждали від війни в Україні, та посилити інституційну спроможність для економічного відновлення жінок шляхом активізації інновацій та розвитку соціального підприємництва. У довгостроковій перспективі REDpreneur.UA прагне стати бізнес-інкубаційним центром для соціального підприємництва та гуманітарних інновацій в Україні. Програма надаватиме унікальні послуги з підтримки бізнесу, що включатимуть навчання, коучинг, менторство та доступ до фінансування за рахунок грантових коштів.

Першою метою програми REDpreneur.UA є підтримка та розширення можливостей місцевих організацій ТЧХУ для надання сталих медичних, соціальних та гуманітарних послуг постраждалому від війни населенню в Україні. За допомогою цієї програми REDpreneur.UA прагне каталізувати інноваційні проекти, які спрямовані на задоволення нагальних потреб вразливих громад та сприяють зміцненню стійкості в умовах поточних викликів. Програма надаватиме фінансові гранти осередкам ТЧХУ для реалізації бізнес-ідей, спрямованих на вирішення нагальних потреб населення та сприяння фінансовій стійкості їхніх організацій. Бізнес-ідеї повинні відповідати гуманітарним принципам та напрямкам діяльності ТЧХУ, зокрема, але не обмежуючись, сферам охорони здоров’я, психосоціальної підтримки, забезпечення засобів до існування, освіти та зменшення ризиків стихійних лих.

Конкурс заявок
REDpreneur.UA оголошує відкритий конкурс заявок, спрямований на надання фінансування та коучингових можливостей для осередків ТЧХУ. Ми запрошуємо всі осередки ТЧХУ, зацікавлені у створенні соціального бізнесу, подати заявку на підтримку від REDpreneur.UA. Програма має на меті сприяти наданню основних послуг соціальної та медичної підтримки групам населення, які постраждали від війни.

За допомогою програми ми прагнемо підтримати життєздатні бізнес-ідеї, ініційовані осередками ТЧХУ, а також покращити якість послуг, що надаються цими організаціями. Відібрані заявники отримають всебічну підтримку у вигляді коучингу та наставництва, які будуть доступні протягом усього етапу реалізації проекту. Грантова допомога покриватиме до 100% загальних запланованих витрат, середній розмір гранту становить 15 000 євро у гривневому еквіваленті. Мінімальна сума гранту становить 10 000 євро.

Співфінансування від третіх осіб не вимагається. Всі витрати, пов’язані з реалізацією бізнесу, є прийнятними для грантового фінансування (зокрема, оплата праці, оренда та закупівля обладнання). Не підлягають фінансуванню витрати, які були здійснені до подачі заявки на грант чи будуть здійснені пізніше, ніж через 12 місяців після отримання фінансування, а також витрати на повернення капіталу; витрати на обслуговування боргу та боргових зобов’язань; відшкодування збитків; заборгованість за відсотками; витрати, задекларовані та покриті іншим грантом.

Ми заохочуємо всі місцеві організації ТЧХУ скористатися цією можливістю та подати свої заявки на REDpreneur.UA!

Аплікаційна форма: https://form.typeform.com/to/OTu9jBIY

Умови отримання гранту

Всі місцеві організації ТЧХУ мають право подавати ідеї на розгляд для отримання грантів. Всі заявки повинні бути повними, відповідати встановленим правилам та бути отримані у визначені терміни.

Наступні умови конкурсу застосовуються до всіх заявників:

Заявниками можуть бути команди працівників регіональної чи місцевої організації ТЧХУ.

 • Усі заявники прочитали цей документ і беззастережно прийняли правила, викладені в ньому.
 • Бізнес-ідеї повинні мати позитивний вплив у тематичних сферах діяльності ТЧХУ, в т.ч., але не обмежуючись, в секторах охорони здоров’я, психосоціальної підтримки, забезпечення засобів до існування, освіти та зменшення ризику стихійних лих.
 • Ідеї та концепції, представлені в заявці, повинні бути оригінальними, належати заявникам і бути чітко сформульованими.
 • Заявники несуть повну відповідальність за те, щоб треті сторони не володіли правами інтелектуальної власності або іншими правами на бізнес-ідею, які можуть перешкодити її реалізації, в іншому випадку кандидати будуть негайно виключені з Програми.
 • Заявник погоджується підписати контракт і підтримувати подальший зв’язок із грантодавцем, а також з тим, що команда REDpreneur.UA буде супроводжувати та моніторити реалізацію бізнесу протягом усього періоду дії програми.
 • Заявник зобов’язується реалізувати бізнес-ідею, дотримуючись умов грантової угоди, протягом одного року після її підписання.
  Якщо відібрані для отримання фінансової підтримкиорганізації ТЧХУ не зареєстровані як юридичні особи – вони можуть подаватись від імені обласної організації.
 • Команда повинна складатися щонайменше з двох осіб.
 • У разі відбору заявники погоджуються брати участь у всіх обов’язкових компонентах програми.
 • Заявник зобов’язується забезпечувати прозорість та відповідальність реалізації бізнес-ідеї протягом усієї програми.
 • Якщо заявник буде визнаний винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з його професійною поведінкою, у шахрайстві, корупції, участі у злочинній організації, відмиванні грошей або фінансуванні тероризму, використанні дитячої праці або інших формах торгівлі людьми, він може бути дискваліфікований з програми.

Початок прийому заявок – 23 квітня 2024 року.
Прийом заявок завершується 17 травня 2024 року о 23:59 за київським часом.

Критерії відбору та зворотній зв’язок
Тільки повні заявки, отримані до 23:59 за київським часом 17 травня 2024 року, будуть розглянуті та оцінені міжнародною групою експертів. Експертна комісія складатиметься з осіб, які мають знання з відповідних тематик, а також включатиме експертів, як внутрішніх, так і зовнішніх, з кола працівників ТЧХУ.

Рішення про фінансування буде повідомлено всім заявникам до середини червня 2024 року.
Заявки будуть розглянуті та оцінені на основі попередньо визначених критеріїв відбору.

Відбір буде здійснюватися на основі оцінки наступних компонентів:

Позитивний вплив

 • Вирішення нагальних потреб громади
 • Позитивний вплив на вразливі групи населення
 • Оцінка інноваційності в межах ТЧХУ
 • Очікувана кількість людей, охоплених бізнесом
 • Внесок у зелене відновлення та екологічну стійкість громади
 • Загальна реалістичність та довгострокова стійкість бізнес-ідеї та якість ціннісної пропозиції

Життєздатність

 • Потенціал довгострокової діяльності та зростання бізнесу
 • Обґрунтований попит цільової групи на послуги, ринковий потенціал та прибутковість бізнес-рішення
 • Обсяг необхідних адміністративних витрат та капітальних інвестицій

Люди / Команда

 • Здатність до прийняття рішень та якість управлінських навичок, а також технічні компетенції членів команди
 • Наявність необхідного часу, відданості та спроможності членів команди реалізовувати ідею
 • Підтримка з боку партнерів та інших зацікавлених сторін у громаді, а також потенційна наявність волонтерів
 • Візія, мотивація, а також якість презентації ідеї.

Якщо бізнес-ідеї наберуть однакову кількість балів, пріоритет буде надано командам, до складу яких входять ВПО, жінки та люди з інвалідністю.
Для того, щоб пропозиція була прийнята до розгляду на предмет фінансування, необхідно подати наступні документи:

Аплікаційна форма: https://form.typeform.com/to/OTu9jBIY

Бізнес-план (повинен включати наступні пункти:
Коротке резюме

 1. Проблема та можливість досягнення очікуваного впливу
 2. Ціннісна пропозиція запропонованого рішення
 3. Цільові групи клієнтів
 4. Модель доходів та фінансування
 5. Конкурентне середовище
 6. Стратегія виходу на ринок
 7. Команда та партнери
 8. Основні фінансові показники
 9. Інвестиційні можливості
 10. Часові рамки, наступні кроки
  Додатки).

Фінансовий план (у гривнях, із зазначенням 4-річного звіту про прибутки та збитки, балансу та звіту про рух грошових коштів).

Відео-пітч, що включає презентацію (максимум 3 хвилини, представлення команди, опис проблеми, пояснення рішення та потреби у фінансуванні).

Лист підтримки
від керівництва обласного відділення.

За бажанням: лист підтримки від партнерських організацій.

Програма акселерації та розвитку

Після отримання фінансової підтримки організації ТЧХУ отримають доступ до програми розвитку у вигляді коучингу та менторства ще протягом 6-12 місяців (залежно від стадії реалізації бізнес-ідеї).

Підтримка включатиме менторство з юридичних, бухгалтерських та маркетингових питань.

Протягом реалізації бізнесу необхідно буде здійснювати регулярне документування та звітування про прогрес та результати діяльності, як це буде зазначено в грантовій угоді. Фінальна оцінка наприкінці проекту вимірюватиме успіх реалізації бізнесу.

Зворотній зв’язок:
Інформаційна сесія з відповідями на всі запитання, що стосуються цього конкурсу, відбудеться 29 квітня 2024 року.

Зареєструватись всім бажаючим можна тут.

Запитання можна надсилати на емейли t.kudak@redcross.org.ua та redpreneur@redcross.at.

Share this post