ДІЯЛЬНІТЬ ТОВАРИСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ ЕМБЛЕМИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

ДІЯЛЬНІТЬ ТОВАРИСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ ЕМБЛЕМИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

Одним із компонентів імплементації міжнародного гуманітарного права є заходи з дотримання положень Закону України «Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні». Згідно із Законом порядок та умови використання і захисту символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця на території України встановлюються відповідно до вимог Женевських конвенцій 1949 року, учасником яких є Україна. За Законом право на використання емблеми у вигляді червоного хреста належить виключно Товариству Червоного Хреста України з розпізнавальною метою під час здійснення своєї діяльності. Це право охороняється законом, і ніхто інший не має права використовувати емблему Червоного Хреста без спеціального дозволу Товариства. І хоча останнім часом спостерігається велика кількість порушень Закону, є й позитивні випадки взаєморозуміння між Товариством з юридичними або фізичними особами, які раніше порушували Закон.

Прикладом співраці наведемо випадок із медичним центром “Еввіва”. Після роз’яснення норм Закону емблема Червоного Хреста була змінена.Повагу до чинного законодавства та міжнародних зобов’язань України було відновлено.

Зазначимо, що неправомірне використання червоного хреста наносить значний збиток іміджу Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України, тим самим виявляючи неповагу до усіх представників Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, що здійснюють свою діяльність на території України, особливо в зоні ведення воєнних дій, та безпосередньо самому Уряду держави, ставлячи під сумнів виконання міжнародних зобов’язань.

Share this post