Фінський досвід розповсюдження знань про МГП

Фінський досвід розповсюдження знань про МГП

Одним з найбільш успішних прикладів розповсюдження знань про МГП в рамках національних товариств Міжнародного руху є досвід Фінського Червоного Хреста. Підставляючи дружнє плече, Фінський Червоний Хрест разом з МКЧХ організували підготовку волонтерів Товариства з МГП.

Особливістю концепції Фінського Червоного Хреста, яка успішно реалізується протягом останніх десяти років, є підготовка з числа волонтерів тренерів з МГП, які, як правило, не є юристами, але доступно і правильно пояснюють основні положення МГП, необхідні в процесі практичної діяльності Червоного Хреста. Головна ідея проекту, реалізована Фінським Червоним Хрестом в Україні, – це розповсюдження знань про МГП шляхом альтернативних методів навчання. Для слухачів створюється комфортне середовище, основою якого є рівність і повага до всіх учасників навчального процесу. Саме завдяки психологічному комфорту, індивідуальному підходу, широким можливостям для розвитку слухачам вдається повністю розкрити свій потенціал. Важливим елементом у досягненні успіху в проекті є прихильність загальним цінностям, загальним ідеям усіх учасників, об’єднуючим початком яких є принципи Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

У рамках курсу «Тренер з міжнародного гуманітарного права» планується проведення чотирьох етапів (модулів) підготовки, тільки після успішного освоєння яких та складання екзаменів учасники отримають сертифікат тренера з МГП і будуть допущені до викладання.

Результативність проекту в рівній мірі залежить і від групи учасників – волонтерів, активних, творчих, освічених, цілеспрямованих молодих людей, чия позитивна гуманітарна діяльність вже знайшла відображення в проектах, що здійснюються в Товаристві. Саме вони є надією і гордістю Товариства та його кадровим резервом.

Можна констатувати, що в умовах трансформації суспільних відносин і викликів, які стоять перед Товариством в умовах збройного конфлікту, саме неформальні та новаторські методи навчання, використання досвіду всіх компонентів Міжнародного руху допоможуть підвищити ефективність діяльності Товариства Червоного Хреста України не тільки у сфері міжнародного гуманітарного права, але і в уставній діяльності в цілому.

Євгенія Лук’янченко, національний координатор з МГП

Share this post