Щороку Служба розшуку Червоного Хреста опрацьовує тисячі розшукових справ

Щороку Служба розшуку Червоного Хреста опрацьовує тисячі розшукових справ

11-13 грудня 2017 р. у Києві відбулася зустріч працівників Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) з 15 обласних організацій, Служби розшуку та відділу захисту Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) для підбиття підсумків діяльності з відновлення родинних зв’язків (ВРЗ) у 2017 році та обговорення єдиного плану роботи з розшуку та ВРЗ на наступний рік. Учасники зустрічі визначили чергові пріоритети для подальшої роботи Всеукраїнської мережі Червоного Хреста з ВРЗ.

Аналізуючи результати роботи у 2017 році, варто зазначити, що Товариство в цілому у рамках свого мандату та статутних завдань задовольняє потреби громадян нашої країни у розшуку та ВРЗ. Щорічно за зверненнями громадян України та запитами з партнерських служб розшуку з-за кордону розпочинається робота над тисячами нових розшукових справ. І ця діяльність Служби розшуку в Україні не дублює жодну з державних структур.

Дев’ять стратегічних орієнтирів для подальшого розвитку служб розшуку були представлені на останній Раді делегатів Міжнародного Руху, що проходила в Антальї (Туреччина) 10-11 листопада, де також було прийнято, що задачі по відновленню родинних зв’язків слід вирішувати колективно та підтримувати зміцнення національних мереж з ВРЗ шляхом підключення сучасних комунікаційних технологій, систематичній та цілеспрямованій інформаційно-пропагандистській діяльності по просуванню ВРЗ, мобілізації та зміцненню партнерства з іншими зацікавленими акторами.

З початком збройного конфлікту в Україні пріоритетними завданнями Служби розшуку є:
1. Зміцнення потенціалу на регіональному рівні з метою забезпечення кращого доступу бенефіціарів до послуг з відновлення родинних зв’язків.
2. Пошук нових можливостей та удосконалення діяльності з ВРЗ, втрачених внаслідок збройного конфлікту.
3. Впровадження в діяльність з ВРЗ компоненту психосоціальної підтримки та супроводу членів родин зниклих безвісти.
4. Продовження роботи у зв’язку з Другою світовою війною та її наслідками.
5. Продовження діяльності з розшуку та ВРЗ на користь затриманих мігрантів та біженців.
6. Розвиток діяльності, спрямованої на забезпечення постійної присутності інформації щодо ВРЗ в медійному просторі
7. Зміцнення взаємодії з партнерами Глобальної ВРЗ мережі на міжнародному рівні відповідно до сучасних стандартів.
8. Подальше поглиблення співпраці з органами державної влади на центральному та регіональному рівнях, громадськими організаціями та установами в рамках діяльності з ВРЗ.

Ця зустріч на практиці показує послідовність Товариства у напрямку стратегічної розбудови Служби розшуку і діяльності з ВРЗ в розрізі збройного конфлікту в Україні задля полегшення страждань членів родин.

Усі учасники зустрічі відзначили значний прорив у поширенні інформації про ВРЗ-діяльність Товариства як на центральному, так і на регіональному рівнях, та обговорили пропозиції для подальшого підвищення рівня інформованості громадськості про наші можливості. Варто зазначити, що основні сподівання у втіленні інформаційної політики з ВРЗ учасники також пов’язують з розвитком волонтерського руху Товариства.

Колеги з МКЧХ представили цікаві та корисні інформаційні сесії щодо діяльності судово-медичних експертів МКЧХ та делегатів по захисту прав осіб, які перебувають у затриманні. Делегат МКЧХ з питань супроводу родин зниклих безвісти ознайомила учасників з результатами оцінки потреб родин зниклих безвісти та поділилась планами спільної з Товариством діяльності щодо підтримки цієї категорії бенефіциарів Служби розшуку.

Розвиток національної ВРЗ мережі Товариства дозволяє надавати допомогу МКЧХ у здійсненні його мандату в Україні шляхом:

  • підтримки контактів з запитувачами по всій території України з метою обміну інформацією та здійсненню ПСП;
  • інформування населення щодо ВРЗ допомоги Червоного Хреста;
  • запитувач має змогу звернутися до будь-якого найближчого офісу Червоного Хреста.

За результатами обговорення, учасники зустрічі також прийшли до висновку щодо необхідності формування щорічного списку пріоритетних напрямів, за якими Служба розшуку буде розвиватися та рухатися задля досягнення основної мети – дати людям непорушне та дорогоцінне право відновлювати та підтримувати зв’язок зі своїми рідними.

На завершення року команда Служби розшуку дякує всім, хто не лишився байдужим до нашої роботи та надавав допомогу й підтримку!

Share this post