Діяльність Товариства із захисту символіки Червоного Хреста

Діяльність Товариства із захисту символіки Червоного Хреста

Важливе місце в роботі з імплементації міжнародного гуманітарного права (МГП) займають заходи з дотримання положень Закону України «Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні», що набув чинності 26 серпня 1999 року. Товариство Червоного Хреста України постійно проводить моніторинг дотримання положень Закону. І хоча останнім часом спостерігається велика кількість порушень Закону, є й позитивні випадки взаєморозуміння між Товариством з юридичними або фізичними особами, які раніше порушували Закон.

Зокрема, можна навести приклад з медичним центром “Візіум”. Після роз’яснення норм Закону емблема Червоного Хреста була змінена і цим самим було відновлено повагу до чинного законодавства та міжнародних зобов’язань України.

Товариство Червоного Хреста України дякує керівництву медичного центру “Візіум” за ефективну та оперативну співпрацю.

Нагадуємо, що неправомірне використання Червоного Хреста є дискредитацією емблеми Червоного Хреста та може стати причиною нанесення значного збитку іміджу Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також стає на заваді виконанню міжнародних зобов’язань Урядом України. За Законом, право на використання емблеми у вигляді Червоного Хреста належить виключно Товариству Червоного Хреста України з розпізнавальною метою під час здійснення своєї діяльності. Це право охороняється законом, і ніхто інший не має права використовувати емблему Червоного Хреста без спеціального дозволу Товариства. Україна, держава-учасниця Женевських конвенцій 1949 року, Додаткових протоколів до них та інших міжнародних договорів в сфері МГП, активно впроваджує норми МГП в законодавство України.

Share this post