Кампанія з міжнародного гуманітарного права МКЧХ

Кампанія з міжнародного гуманітарного права МКЧХ

Міжнародний Комітет Червоного Хреста проводить масштабну кампанію, спрямовану на популяризацію міжнародного гуманітарного права, звертаючись до широкої аудиторії через онлайн-платформи та ЗМІ.

У 2016 році Міжнародний Комітет Червоного Хреста запустив нову кампанію, спрямовану на популяризацію міжнародного гуманітарного права (МГП). Враховуючи те, що з приводу питань гуманітарного права організація завжди зверталася лише до певних цільових груп, було вирішено розробити кампанію, спрямовану на підкреслення важливості міжнародного гуманітарного права, орієнтовану на широку аудиторію, яка, в свою чергу, має змогу впливати на тих, хто безпосередньо дотримується чи не дотримується норм МГП. Дана ініціатива є реакцією на занепокоєність, що зростає, з приводу нових порушень МГП та дискусію щодо його застосування в умовах сучасних збройних конфліктів.

Кампанія має на меті висвітлити проблему важливості поваги до МГП у динамічному форматі, придатному для онлайн-аудиторії. У листопаді організація запустила масштабну онлайн-кампанію «Перемога за будь-яку ціну», аби збільшити обізнаність громадськості щодо основних правил війни. Слідом за нею був опублікований звіт «Люди про війну» – висновки соціальних опитувань, що проводилися у 16 країнах стосовно питань МГП. Обидві ініціативи Міжнародного Комітету Червоного Хреста та національних товариств знайшли небачену підтримку з боку громадськості та ЗМІ.

Протягом 2017 року Міжнародний Комітет Червоного Хреста продовжує активно висвітлювати різноманітні теми, пов’язані з МГП. В першій половині року організація зосередилася на питаннях емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, пояснюючи їхню мету та необхідність поважати їх шляхом розповсюдження матеріалів, які показують зв’язок даних рятувальних емблем та надії. Вслід за цим буде розпочато новий проект щодо медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях, спрямований на заохочення громадськості протистояти нападам на медичні служби, запобігати жорстокому ставленню до них та заохочувати інших робити те ж саме.

На честь сорокаріччя Додаткових протоколів кампанія підтримуватиме дипломатичну зустріч організації, спрямовану на підтвердження позитивного впливу Додаткових протоколів на практику та поведінку держав та неурядових збройних формувань. Ініціатива буде орієнтована на широку громадськість та стосуватиметься важливості розрізнення комбатантів та цивільного населення. Серед додаткових тем, запланованих на цей рік, – «Зниклі безвісти» у серпні та важливість поваги до норм, що стосуються культурної власності, – у жовтні.

Кампанія триватиме протягом 2017 та 2018 років.

Share this post