Діяльність Товариства із захисту символіки Червоного Хреста

Діяльність Товариства із захисту символіки Червоного Хреста

Важливе місце в роботі з імплементації міжнародного гуманітарного права (МГП) займають заходи з дотримання положень Закону України «Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні», що набув чинності 26 серпня 1999 року. Товариство Червоного Хреста України постійно проводить моніторинг дотримання положень Закону. І хоча останнім часом спостерігається велика кількість порушень Закону, є й позитивні випадки взаєморозуміння між Товариством з юридичними або фізичними особами, які раніше порушували Закон.

Зокрема, розглянемо нещодавній випадок в Оболонському районі. Центр сучасної стоматології «Таки Med» використовував емблему Червоного Хреста у своєму рекламному логотипі (див. фото). Після роз’яснення норм Закону керівництву стоматології емблема Червоного Хреста була змінена на синю і цим самим було відновлено повагу до чинного законодавства та міжнародним зобов’язанням України.

Нагадуємо, що неправомірне використання Червоного Хреста є дискредитацією емблеми Червоного Хреста та може стати причиною нанесення значного збитку іміджу Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також стає на заваді виконанню міжнародних зобов’язань Урядом України. За Законом, право на використання емблеми у вигляді Червоного Хреста належить виключно Товариству Червоного Хреста України з розпізнавальною метою під час здійснення своєї діяльності. Це право охороняється законом, і ніхто інший не має права використовувати емблему Червоного Хреста без спеціального дозволу Товариства. Україна, держава-учасниця Женевських конвенцій 1949 року, Додаткових протоколів до них та інших міжнародних договорів в сфері МГП, активно впроваджує норми МГП в законодавство України.

Share this post