Візит представників посольства Японії та українського офісу МФТЧХ та ЧП

Візит представників посольства Японії та українського офісу МФТЧХ та ЧП

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) через Міжнародну Федерацію Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця впроваджує проект «Підтримка довгострокової соціальної стабільності в Україні», який фінансується урядом Японії в рамках гуманітарної допомоги українцям. Загальна мета проекту – допомогти 11 120 постраждалим від конфлікту людям, включаючи жінок, дітей, а також демобілізованих військовослужбовців та їх сім’ї.

У проекті «Підтримка довгострокової соціальної стабільності в Україні» є три компоненти. Один з них – надання підтримки пораненим демобілізованим військовослужбовцям та їх родинам. Психосоціальна підтримка надається демобілізованим для того, щоб допомогти їм впоратись з наслідками травмуючих подій, визнати і вивільнити емоційно-психологічну напругу, негативні емоції, страхи, тривогу. Для роботи з цими проблемами та зменшення їх впливу, психолог і волонтери проекту використовують творчі заняття, активні вправи, асоціативний метод тощо. Це покращує і емоційний, і фізичний стан поранених.

Для того, щоб проводити діяльність за цим компонентом проекту, Товариство Червоного Хреста України почало співпрацю із Головним військовим клінічним госпіталем у Києві у серпні 2016 року. Загалом, на даний момент, у госпіталі на лікуванні перебуває 11 000 поранених, 1 500 з яких – у травматологічному відділені. З поміж цих 11 000 хворих, 78 постраждалих від збройного конфлікту демобілізованих військовослужбовців, які отримують лікування від найскладніших травм та поранень. Волонтери й психолог Товариства Червоного Хреста України регулярно працюють із пораненими демобілізованими військовослужбовцями у травматологічному відділені. Щочетверга психолог працює із хлопцями з найскладнішими травмами, ампутаціями як у форматі індивідуальної роботи, так і групової. Окрім того, в зв’язку з великою кількістю отримувачів допомоги в госпіталі та їх потребами, наприкінці жовтня волонтери Товариства почали відвідувати поранених, два рази на тиждень (в четвер та суботу).

Робота в госпіталі ведеться лише 3 місяці, проте досягнуто суттєвих результатів: поранені, які отримали психосоціальну підтримку, стали більш відкритими та комунікабельними. Тепер вони показують глибоку зацікавленість в заходах та завжди запитують що будуть робити на наступному занятті. Деякі поранені навіть чекають у коридорі ще до призначеного часу, коли ж волонтери Товариства зайдуть до них у палату.

3-го листопада госпіталь відвідали представники посольства Японії – пан Коджі Тсутсуі та пані Юрі, а також представники Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця – пан Горхмаз Гусейнов та пан Білал Хуссейн Шах. Представники мали змогу поспостерігати за тим, як ведеться діяльність, зустрітись з бенефіціарами та поспілкуватись із пораненими демобілізованими військовослужбовцями. Такий візит відбувся вперше та зацікавив і розважив поранених, тож, вони змогли поспілкуватись з представниками та поділитись своїми думками. Кілька поранених із радістю фотографувались із командою.

Психосоціальна підтримка демобілізованим військовослужбовцям та їхнім сім’ям в рамках проекту надається, також, у Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Одеській областях. Загалом, на даний момент, допомога за проектом була надана 1017 демобілізованим військовослужбовцям та 1779 членам сімей поранених демобілізованих та загиблих військовослужбовців.

Демобілізовані військовослужбовці подякували відвідувачам, особливо представникам посольства Японії та населенню цієї країни за їх підтримку Україні та гуманність.

hospital

The visit of representatives from Embassy of Japan and IFRC Country Office to Main Military Hospital in Kiev

The Ukrainian Red Cross Society (URCS) with the support of International Federation of Red Cross and Red Cross Societies is implementing a project “Support to long-term social stability in Ukraine”. The project is funded by Government of Japan under the humanitarian support to people of Ukraine. The overall project aims to assist 11,120 affected people including women, children, demobilized servicemen and their families.

The project “Support to long-term social stability in Ukraine” has three components. One of the project’s components is support to wounded demobilized servicemen and their families. Psychosocial Support (PSS) is provided to wounded demobilized servicemen to enable them in coping the consequences of traumatic events, recognize and release the emotional and psychological tensions along with negative emotions, fears and anxiety. The psychologist and Volunteers from Ukrainian Red Cross Society use creative classes, active exercises, associative methods, etc. addressing these problems and to reduce the effects. This gives emotional and physical relief to the wounded demobilized servicemen.

To implement the activities under this component, Ukrainian Red Cross Society initiated cooperation with Kyiv Main Military Clinical Hospital in August 2016. At this stage, there are 11,000 wounded people in the hospital out of which 1,500 in casualty department. Among 11,000 patients, there are 78 demobilized servicemen who were affected during the conflict. The demobilized servicemen are receiving the treatment of most complicated traumas and injuries. Volunteers and psychologist of URCS regularly work with wounded demobilized servicemen in casualty ward. Every Thursday, the psychologist works with people who have severe wounds or with those who underwent the amputation in individual and group format. Since late October, URCS has increased the number visits to two per week (Thursday and Saturday) due to high number of patients in the hospital and their needs.

Though, the cooperation with hospital was established only three months ago, significant results have been achieved: demobilized servicemen, who received PSS became more open-minded and sociable. The beneficiaries have started showing their deep interest in the activities and always enquire about the activities for the upcoming classes. In some cases, the beneficiaries were found waiting outside their wards before scheduled time, waiting for the visits of URCS volunteers.

On 3rd of November, the Japanese Embassy representatives Mr. Koji Tsutsui and Ms. Yuri as well as representatives of IFRC, Mr. Gorkhmaz Huseynov, Head of Country Office for Ukraine and Mr. Bilal Hussain Shah, Cash Transfer/DM Delegate paid a visit to the hospital. The representatives observed the conduct of activities, met with the beneficiaries and had interviews with different demobilized servicemen. Such visit was first of its nature and it was interesting for demobilized servicemen to speak with representatives and share their thoughts. Few beneficiaries requested themselves to take photos with the team.

In the framework of the project, the PSS to demobilized servicemen and their families is also provided in Kyiv, Sumy, Poltava, Kherson and Odesa Regions. In total, so far, 1,017 demobilized servicemen and 1,779 family members of wounded demobilized or killed servicemen received support under the project.

The demobilized servicemen thanked to the visitors specially to Embassy of Japan and the people of Japan for their support to Ukraine and humanity.

Share this post