Патронажна служба Товариства Червоного Хреста України: 55 років служіння людям

Патронажна служба Товариства Червоного Хреста України: 55 років служіння людям

В Україні 13 млн. пенсіонерів, що становить 30% від загальної кількості населення, з них  біля 17% є інвалідами. За статистичними джерелами соціальних служб біля 3 млн. малозабезпечених непрацездатних громадян мають потребу у різних видах допомоги. Серед них 1,3 млн. одиноких громадян похилого віку, 680 тис. з яких за висновками лікарів потребують постійної допомоги та домашнього нагляду.

З огляду на це, одним із важливих напрямків  роботи Товариства – є допомога державі у вирішенні питань надання медичної, соціально-побутової, матеріальної та натуральної допомоги найбільш незахищеним верствам населення.

Для виконання цих завдань в 1961 році заснована та працює патронажна служба  Товариства Червоного Хреста України, яка налічує 3 090 посад та має за мету, відповідно до Положення про патронажну службу ТЧХУ, надання медичної допомоги, догляду, соціально-побутового обслуговування одиноких престарілих та непрацездатних громадян, інвалідів, ветеранів війни та праці, а також проведення освітніх  та профілактичних програм серед населення.

Отримуючи державну підтримку у вигляді тільки заробітної плати (середня зарплата патронажної сестри Червоного Хреста – 1818 грн. на місяць, а молодшої патронажної сестри – 1507 грн.: дані за 2016 рік), Товариство самостійно  забезпечує ресурсами роботу патронажної служби та надає матеріальну та натуральну допомогу підопічним: продукти харчування, засоби гігієни, одяг, взуття, ліки, грошові кошти.

Крім медичної допомоги, патронажні сестри здійснюють індивідуальний догляд за хворими, вирішують багато питань, пов’язаних з наданням побутових послуг, організацією консультацій лікарів, влаштуванням пацієнтів до будинків-інтернатів тощо, протев загальній кількості послуг, що надаються патронажною службою на дому, питома вага медичних послуг складає – 79,5% (дані за 2016 рік).

Патронажна служба ТЧХУ надає допомогу підопічним не тільки вдома, а й має свою медико-соціальну мережу: центри та кімнати першої допомоги та реабілітації, хоспіси Червоного Хреста, банки одягу та пункти прокату речей медичного призначення, утримання яких повністю забезпечує Товариство.

За сприяння Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та завдяки налагодженій співпраці з Товариствами Червоного Хреста та Червоного Півмісяця зарубіжних країн ТЧХУ постійно вишукує можливості для забезпечення патронажної служби медичним обладнанням та ліками. Закуповуються тонометри, медикаменти, перев’язувальний матеріал, засоби індивідуального захисту (маски, медичні рукавички), дезінфікуючі розчини, медичні халати тощо. Патронажні медсестри в сільській місцевості були забезпечені велосипедами.

Патронажна служба з метою виявлення та обліку найбільш вразливих верств населення, проводить свою роботу в тісній взаємодії з установами та організаціями охорони здоров’я, соціального захисту населення, товариствами інвалідів, ветеранськими організаціями. З цими державними та громадськими інституціями підписані відповідні Угоди. Списки підопічних патронажної служби отримуються та погоджуються з місцевими управліннями соціального захисту населення.

Патронажна служба Товариства Червоного Хреста України у цифрах (дані за І півріччя 2016 року):

  • 334 520 самотніх громадян похилого віку та інвалідів на обліку, з яких 31,7 тис. – це люди, які за станом здоров’я прикуті до ліжка та обмежені в пересуванні.
  • 7 445 003 послуг, які підопічні отримали на дому.
  • 104,6 тис. первинних хворих, яким надана допомога на дому. Серед них 3,6 тис. інвалідів війни, 4,3 тис. інвалідів праці, 20 тис. учасників війни, 2,8 тис. інвалідів дитинства. 17,6% кількості первинних пацієнтів (18,4 тис.), яким надана допомога вдома, – обмежені в пересуванні.
  • 83 центри з надання першої допомоги, соцпідтримки та реабілітації.
  • 256 кімнат соціальної допомоги.
  • 535 банків одягу.
  • 2 лікарні Червоного Хреста.
  • 2 хоспіси Червоного Хреста, в яких надано допомогу 191 особі.
  • 652 сільських волонтерських пунктів першої допомоги, кількість звернень – 57 363.

Share this post