Festive pastries were delivered to the people affected by the war in Kyivska oblast

Festive pastries were delivered to the people affected by the war in Kyivska oblast

Before Easter, volunteers and employees of Ukrainian Red Cross delivered holiday cakes to the settlements of Kyivska oblast: Obukhiv, Tetiiv, Bila Tserkva, Skvyra, Brovary, Vyshhorod, Tarashcha, Myronivka, Pushcha Vodytsia, Horenka, Moshchun.

Share this post