Project Assistant

Project Assistant

Luxembourgish Red Cross Office opens a vacancy for the position of Project Assistant

Main duties:

 • Manage and own project implementation tasks for 3-4 ongoing projects
 • Support project managers, engineers, and our stakeholders
 • Keep updated on project milestones and notify project manager of potential risks of not meeting milestones
 • Attend meetings, note key action items, and send out meeting summaries
 • Translate sets of documents regarding procurement and upload them to Lux HQ
 • Maintain consistent follow up with the Project Managers on status of current assigned project tasks
 • Formatting using .doc, .PDF, and .xls files.
 • Provides financial reports to project managers
 • Receiving/tracking work orders
 • Assist in compiling set of project documents and setting up proper filing system
 • Project Set-ups/Plans

Qualifications for project assistant:

 • Contractor/supplier schedules – issue, track and file
 • Assist in managing Work Order Status
 • Tracking project workflow in proprietary software and support collection of field tech documents
 • Strategic support for country representative through – monitoring aging work orders – monitoring aging deliverables – waste manifest tracking – monitoring aging unbilled – Project progress – Fiscal – Project progress – Deliverables – Data Integrity

Requirements include:

 • Fluent in English (both oral and writing)
 • Microsoft Office applications
 • Good interpersonal communications skill
 • Be responsible & circumspective
 • Available working under time pressure
 • Assists other administrative employees with office equipment
 • Willing to relocate to Dnipro (in 2023 during the project`s term) and other regions as per the project needs if you are located in Kyiv.

Red Cross Society offers:

 • Іnteresting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment according to the Labor Code.
 • Timely payment of wages.

If you are interested in this position, please send your application by November 20 vacany@redcross.org.ua. All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.
_________________________

Люксембурзький офіс Червоного Хреста оголошує конкурс на посаду
Асистента / Асистентки проектів

Головні обов’язки:

 • Управління та виконання завдань для 3-4 поточних проектів
 • Підтримка проектних менеджерів, інженерів і наших зацікавлених сторін
 • Слідкування за основними етапами проекту та інформування керівника проекту про потенційні ризики недосягнення проміжних цілей діяльності
 • Відвідування зустрічей, ведення протоколів та розсилка підсумків зустрічей
 • Переклад пакетів документів щодо закупівель та завантаження їх для штаб-квартири Люксембургу
 • Контроль за статусом поточних проектних завдань у співпраці з проектними менеджерами
 • Форматування за допомогою файлів .doc, .PDF та .xls.
 • Надання фінансових звітів проектним менеджерам
 • Прийом/відстеження робочих задач
 • Допомога у складанні комплекту проектної документації та налагодженні належної системи файлів
 • Запуск проектів, налаштування планів проектів

Кваліфікація асистента проекту:

 • Графіки підрядника/постачальника – випуск, відстеження та архівація
 • Допомога в управлінні статусом робочих завдань
 • Відстеження робочого процесу проекту у власному програмному забезпеченні та підтримка збору технічних документів
 • Стратегічна підтримка представника країни шляхом: – контролю перебігу робочих завдань – моніторингу більш ранніх задач – відстеження витрат – моніторингу рахунків – фінансові питання – контроль за перебігом проекту – результати – цілісність даних.

Вимоги:

 • Вільне володіння англійською мовою (усно та письмово)
 • Програми Microsoft Office
 • Хороші навички міжособистісного спілкування
 • Відповідальність та обачність
 • Вміння працювати в умовах дефіциту часу
 • Допомога іншим адміністративним працівникам з оргтехнікою
 • Готовність до переїзду в Дніпро (в 2023 році на період тривалості проекту) або інші регіони відповідно до потреб проекту, якщо Ви знаходитеся в Києві.

Товариство пропонує:

 • Участь в навчальних тренінгах та семінарах
 • Цікаву, різнопланову і мультизадачну роботу
 • Працевлаштування згідно КЗпП
 • Своєчасну виплату заробітної плати

Постійне місце роботи: офіс/віддалено, випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо направляти резюме з зазначенням рівня бажаної заробітної плати та супровідний лист з позначенням посади до 20.11.2022 року на посаду vacany@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.