Голова Львівської обласної організації Червоного Хреста України

Голова Львівської обласної організації Червоного Хреста України

Оголошення про проведення конкурсу для визначення кандидата для обрання на вакантну посаду голови Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ)

Правління Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України оголошує конкурс для визначення кандидата з метою подальшого обрання на вакантну посаду голови Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Основні обов’язки:

 • Поширювати знання про Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, про діяльність Товариства Червоного Хреста України.
 • Планувати діяльність організації. Відповідати за впровадження річного плану організації у відповідності до діючого Стратегічного плану Національного Товариства.
 • Представляти та реалізувати інтереси організації у органах державної влади, місцевого самоврядування, територіальних громад.
 • Залучати волонтерів до діяльності Товариства, організовувати ознайомлення з організацією, напрямками роботи, підписує Кодекс поведінки, укладає договори з волонтерами та угоди про нерозголошення конфіденційної інформації.
 • Залучати громадян до членства в Товаристві.
 • Організовувати діяльність з навчання населення навичкам надання першої допомоги.
 • Організовувати залучення грошових коштів та інших ресурсів для реалізації статутної діяльності Товариства.
 • Складати необхідні звіти в зазначені терміни.
 • Розробляти план дій при реагуванні на НС на регіональному рівні у відповідності до Національного плану реагування Товариства.
 • Здійснювати внутрішні комунікації по вертикалі і горизонталі.
 • Здійснювати зовнішні комунікації.
 • Створювати бази даних вразливих категорій населення в зоні відповідальності. Регулярно оновлювати статистичні дані для використання в оперативній діяльності обласної організації.
 • Вживати заходів по попередженню нестач, незаконних витрат коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень законодавства.
 • Представляти і реалізувати інтереси обласної організації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах та громадських організаціях області.
 • Підписувати документи, пов’язані з фінансовою діяльністю обласної організації.
 • Видавати розпорядження, затверджувати положення та інструкції, квартальні плани, плани роботи організації, акти та інші документи, які не відносяться до повноважень Президії Правління та Правління обласної організації.
 • Забезпечувати виконання Закону України «Про звернення громадян», розглядати заяви, листи які надходять до організації від громадян або з інших організацій та приймати відповідні рішення, вести особистий прийом громадян.
 • Підписувати договори, зобов’язання, доручення та інші документи від імені обласної організації.

Вимоги до осіб, які бажають брати участь у конкурсі:

 • громадянство України;
 • наявність вищої освіти,
 • досвід роботи (служби) на керівних посадах не менше 5-ти років;
 • досвід роботи в громадських організаціях;
 • досвід роботи в проектній діяльності;
 • відмінні комунікативні навички;
 • відмінні навички роботи з комп’ютером (Word, Excel, бази даних, електронна пошта);
 • вільне володіння українською мовою, іноземною – на середньому рівні та вище;
 • розвинені організаторські та виконавчі навички;
 • вміння готувати та оформлювати звітність;
 • дотримання основоположних принципів Червоного Хреста (Принципи та цінності – Товариство Червоного Хреста України (redcross.org.ua);
 • дотримання принципу конфіденційності інформації.

У конкурсі не може брати участь особа, яка:

 • звільнена або мала бути звільнена з посади на підставі Закону України «Про очищення влади»;
 • в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
 • піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • має громадянство іншої держави.

Місце роботи: м. Львів.

Особа, яка бажає взяти на участь у конкурсі, подає такі документи:

 • заяву на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» за формою (додається у відповідь на лист із автобіографією);
 • автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом двох років, що передують дню подання заяви (незалежно від тривалості таких відносин), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення
 • правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду голови Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України;
 • копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • копію (копії) документів про освіту;
 • копію (копії) документів про рівень володіння іноземною мовою (за наявності).

Строк подачі документів до 03 жовтня 2022 року включно.

Документи надсилаються:

 • в паперовій формі – поштою за адресою: 01024, м. Київ, вул. Пушкінська, 30 або
 • в електронній формі – на адресу електронної пошти vacancy@redcross.org.ua.

Конкурс проводиться такими етапами:

 • прийняття заяв про участь у конкурсі та розгляд документів осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
 • проведення тестування;
 • проведення співбесід;
 • визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

Обрання голови Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України за визначеного за результатами конкурсу кандидата – переможця конкурсу буде здійснюватися шляхом таємного голосування членами Правління обласної організації.

Контактна електронна адреса, за якою можна отримати додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: vacancy@redcross.org.ua.