Фахівець/-фахівчиня з координації міжнародної гуманітарної допомоги

Фахівець/-фахівчиня з координації міжнародної гуманітарної допомоги

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду фахівця/-фахівчині з координації міжнародної гуманітарної допомоги.

Обов’язки та відповідальність:

 • забезпечити комунікацію та співпрацю з партнерами Міжнародного Червоного Хреста/Червоного Півмісяця щодо надання гуманітарної допомоги
 • підтримувати засідання відповідної робочої групи, готувати протокол засідання та стежити за узгодженими наступними кроками та виконанням рішень
 • відслідковувати заповнення платформи мобілізації ресурсів ТЧХУ з урахуванням м’яких і жорстких зобов’язань партнерів
 • готувати регулярні звіти про гуманітарні вантажі, що знаходяться в підготовці та доставлені
 • тісно співпрацювати з відділом логістики ТЧХУ (переважно гуманітарні постачання з-за кордону в Україну) та відділом допомоги ТЧХУ (найгостріші гуманітарні потреби в країні)
 • забезпечити передачу розвізних справ логістиці
 • розробити та оновити керівні принципи та правила щодо натуральних та фінансових внесків у відповідь ТЧХУ
 • щотижнева консолідація конвеєрів партнерів і наявності запасів
 • забезпечити комунікацію та співпрацю з вітчизняними донорами щодо одноразових гуманітарних поставок.

Мінімально необхідні знання та досвід:

 • вища освіта або відповідний професійний досвід
 • відмінне володіння англійською та українською мовами
 • міцні навички роботи з комп’ютером
 • міцні навички збору та аналізу даних
 • сильні аналітичні та організаційні здібності
 • досвід роботи з гуманітарними організаціями та знання гуманітарних питань є перевагою

Особистісні компетенції:

 • сильні навички спілкування та спілкування
 • щирий інтерес до роботи в гуманітарній сфері
 • сильне почуття самостійності та відповідальності
 • здатний продуктивно працювати в командному середовищі, а також під мінімальним контролем

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу.
 • Можливість допомогти українському народу.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Працевлаштування згідно КЗпП.
 • Своєчасна виплата заробітної плати.

Місце роботи: Київ.

Якщо вас зацікавила ця посада, надішліть своє резюме на адресу vacancy@redcross.org.ua. Оскільки вакансія термінова, відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання.

У зв’язку з великою кількістю звернень ми зв’яжемося тільки з тими кандидатами, які повністю відповідають вимогам посади.

______________________

International Humanitarian Aid Officer

Duties and Responsibilities:

 • ensure communication and cooperation with the International Red Cross/Red Crescent partners on humanitarian aid pledges
 • support the relevant working group meeting, prepare minutes of meeting, and follow up on agreed next steps and decisions implementation
 • track the URCS resource mobilisation platform filling up with regard to the partners’ soft and hard pledges
 • prepare regular reports on humanitarian items in the pipeline and delivered ones
 • work closely with the URCS Logistics Department (humanitarian deliveries from abroad to Ukraine, mostly) and the URCS Relief Department (most acute humanitarian needs in the country)
 • ensure transfer of delivery cases to the logistics staff
 • develop and update guidelines and regulations for in-kind and financial contributions to the URCS response
 • weekly consolidation on partners’ pipelines and stocks availability
 • ensure communication and cooperation with the domestic donors on single humanitarian deliveries

Minimum required knowledge & experience:

 • university degree or relevant professional experience
 • excellent command of English and Ukrainian
 • solid computer skills
 • strong skills in data collection and data analysis
 • strong analytical and organisational skills
 • experience with humanitarian agencies and familiarity with humanitarian issues is an asset

Personal Competencies:

 • strong communication and networking skills
 • genuine interest to work in the humanitarian sector
 • strong sense of autonomy and responsibility
 • able to work productively in a team environment as well as under minimal supervision

Location: Kyiv

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment according to the Labor Code.
 • Timely payment of wages.

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua. All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.