Communications manager (Kyiv)

Communications manager (Kyiv)

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Donor Communication Manager.

In this role, you will have a unique opportunity to bring great help and benefits to the Ukrainian people.

Requirements:

 • Fluency in Ukrainian and English (at least C1).
 • Excellent copywriting skills, ability to write texts that evoke emotional responses
 • Creativity
 • Successful experience of managing campaigns in Google, and social media.
 • Good interpersonal skills, and sociability.
 • Ability to work under pressure and according to tight deadlines.

Will be an advantage:

 • Experience of coordinating marketing or promotional campaigns.
 • Experience of working in a charitable organization.

Main duties:

 • Communication with a large number of URCS’s current corporate partners and individual donors.
 • Writing emails, stories and reports for donors.
 • Creating information events.
 • Preparing detailed donor communications reports.
 • Coordinating the creation of videos, infographics, presentations, and other visual materials.
 • Managing the work of designers, editors, illustrators, and videographers.
 • Managing marketing campaigns in Google, and social media.

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Timely payment of wages.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your CV with salary expectations and Cover letter in English (Why are you interested in this position) to vacancy@redcross.org.ua by August 30, 2022.

Due to the high number of requests, we will contact only those candidates who fully meet the requirements of the position.
________________

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду Комунікаційного менеджера/-ки

На цій посаді у Вас буде унікальна можливість допомагати і приносити велику користь народу України.

Вимоги:

 • Вільне володіння українською та англійською мовами (бажано C1)
 • Відмінні навички копірайтингу, здатність писати тексти, які викликають емоційні відгуки
 • Креативність
 • Успішний досвід управління кампаніями в Google та соціальних мережах
 • Гарні навички спілкування та комунікабельність
 • Здатність працювати під тиском у стислі терміни.

Буде перевагою:

 • Досвід координації маркетингових або рекламних кампаній
 • Досвід роботи у благодійній організації.

Головні обов’язки:

 • Комунікація з великою кількістю поточних корпоративних партнерів та індивідуальних донорів Червоного Хреста.
 • Написання листів, історій та звітів для донорів.
 • Створення інформаційних заходів.
 • Підготовка детальних звітів по комунікаціях для донорів.
 • Координація створення відео, інфографіки, презентацій та інших візуальних матеріалів.
 • Керування роботою дизайнерів, редакторів, ілюстраторів та відеооператорів.
 • Управління кампаніями в Google та соціальних мережах.

Червоний Хрест України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу
 • Можливість допомагати народу України
 • Участь у тренінгах та семінарах та за кордоном
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Місце роботи: Київ.

Якщо вас зацікавила ця вакансія, будь ласка, надішліть своє резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати та супровідний лист англійською мовою (Чому вас зацікавила ця вакансія?) на адресу vacancy@redcross.org.ua до 30 серпня 2022 року.

У зв’язку з великою кількістю звернень ми зв’яжемося тільки з тими кандидатами, які повністю відповідають вимогам посади.