Account mananger

Account mananger

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Account Manager.

In this role, you will have a unique opportunity to be of great help to the Ukrainian people.

Requirements:

 • Fluency in Ukrainian and good English (C1 preferably).
 • Relevant experience: Account Manager, B2B Marketing/Sales, Corporate Fundraising, Project Manager.
 • Good interpersonal skills, and sociability.
 • Ability to work under pressure and according to tight deadlines.
 • Responsibility, punctuality, initiative. • Essential computer skills.

Will be an advantage:

 • Experience of working with large corporate partners.
 • Having a large number of contacts in the corporate sphere.
 • Experience of working in a charitable organization.

Main duties:

 • Organizing and supporting the corporate partners’ database.
 • Сommunication with a large number of URCS’s current corporate partners.
 • Supporting current corporate projects: correspondence, contracts, reports.
 • Developing relationships with partners and attracting them to the new cooperations.
 • Establishing contacts with new corporate partners.
 • Attracting new donations from corporate partners.

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Timely payment of wages.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua   All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Due to the high number of requests, we will contact only those candidates who fully meet the requirements of the position.

________________

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду Менеджера/-ки по роботі з партнерами
На цій посаді у Вас буде унікальна можливість допомагати і приносити велику користь народу України.

Вимоги:

 • Вільне володіння українською та хороше знання англійської (перевага надається С1).
 • Релевантний досвід на посаді Менеджера / Менеджерки по роботі з партнерами / клієнтами в напрямках B2B
 • Маркетинг/Продажі, Корпоративний фандрайзинг, Проектний менеджмент.
 • Хороші навички спілкування, комунікабельність.
 • Здатність працювати під тиском у стислі терміни.
 • Відповідальність, пунктуальність, ініціативність.
 • Навички роботи з комп’ютером.

Буде перевагою:

 • Досвід роботи з великими корпоративними партнерами / клієнтами.
 • Наявність великої кількості контактів у корпоративній сфері.
 • Досвід роботи у благодійній організації.

Головні обов’язки:

 • Організація та підтримка бази корпоративних партнерів.
 • Комунікація з великою кількістю поточних корпоративних партнерів Червоного Хреста.
 • Підтримка поточних корпоративних проектів: кореспонденція, договори, звіти.
 • Розвиток відносин з партнерами та залучення їх до нової кооперації.
 • Налагодження контактів з новими корпоративними партнерами.
 • Залучення нових пожертв від корпоративних партнерів.

Червоний Хрест України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу
 • Можливість допомагати народу України
 • Участь у тренінгах та семінарах та за кордоном
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Локація: Київ.

Якщо вас зацікавила ця посада, надішліть свою заявку на адресу vacancy@redcross.org.ua якнайшвидше. Усі заявки розглядатимуться на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання. 

У зв’язку з великою кількістю звернень ми зв’яжемося тільки з тими кандидатами, які повністю відповідають вимогам посади.