Комплаєнс-координатор/ка – Compliance Coordinator

Комплаєнс-координатор/ка – Compliance Coordinator

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду Комплаєнс-координатора\ки.

У цій ролі ви матимете унікальну можливість принести велику допомогу та користь українському народу.

Вимоги:

 • Сертифікований ризик-менеджер/Сертифікований внутрішній аудитор/Сертифікований у сфері управління ризиками та інформаційними системами/Зареєстрований аудитор/MBA.
 • 3-5 років досвіду роботи на аналогічній посаді.
 • Понад 3 роки досвіду роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку чи аудиту.
 • Мінімум 3 роки досвіду навчання, фасилітації, управління та/або підтримки персоналу у фінансах, кадрах, журналах та юридичних справах.
 • Бажаний досвід роботи в організації з надання гуманітарної допомоги, бажано в країні, що розвивається/конфліктній ситуації.
 • Великий досвід управління службою підтримки.
 • Сильний рівень організаційного розвитку (наприклад, управління змінами, HR, лідерство, розробка та реалізація стратегії).

Основні обов’язки:

 • Виконувати обов’язки керівника зовнішніх і внутрішніх аудитів.
 • Відповідає за дотримання державних законів.
 • Контролювати дотримання політики та процедур URCS на всіх рівнях Організації.
 • Керуйте вимогами дотримання всіх угод.
 • Встановіть систему внутрішнього контролю та/або систему ризиків, а потім запровадьте та відстежуйте заходи пом’якшення цих ризиків.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу.
 • Можливість допомогти українському народу.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Працевлаштування згідно КЗпП.
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Робота в м. Київ.

Якщо вас зацікавила ця посада, надішліть свою заявку на адресу vacancy@redcross.org.ua якнайшвидше. Усі заявки розглядатимуться на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання. 

 

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Compliance Coordinator.

In this role, you will have a unique opportunity to bring great help and benefits to the Ukrainian people.

Requirements:

 • Certified Risk Manager/ Certified Internal Auditor/Certified in Risk and Information Systems Controls/ Registered Auditor/MBA.
 • 3-5 years experience in a similar role.
 • Over 3 years’ experience in Finance, Accounting or Audit.
 • Minimum of 3 years’ experience of coaching, facilitating, managing and/or supporting staff in Finance, HR, Logs, and Legal.
 • Preferred experience of working for a humanitarian aid organization preferably in a developing/conflict country/context.
 • Broad experience in Support Service Management.
 • Strong organizational development background (e.g. change management, HR, leadership, strategy development and implementation).

Main duties:

 • Act as the lead for external and internal audits.
 • Responsible for compliance with Governments laws.
 • Monitor compliance with URCS policies and procedures at all the levels of Organization.
 • Manage compliance requirements for all agreements.
 • Establish an internal control and/or risk framework and then implement and monitor mitigation measures of those risks.

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment according to the Labor Code.
 • Timely payment of wages.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua  All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.