HR-менеджер/-ка коледжу

HR-менеджер/-ка коледжу

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду HR-менеджера/-ки коледжу

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація України, яка одна з найперших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує. Фаховий навчальний напрямок ТЧХУ готуватиме медсестер за найкращими світовими стандартами, які Червонохрестний Рух розвиває та впроваджує вже не одне десятиліття в різних країнах для розвитку медсестринства. У вас буде можливість стояти у витоків майбутнього масштабного та дуже важливого проєкту

Обов’язки:

 • Спільно з Керівництвом Коледжу бере участь у прийнятті та здійсненні рішень з питань найму, перекладу, просування по службі, оголошення подяк, заохочень та накладення стягнень, зниження посади, а також звільнення працівників.
 • За підтримки Керівництва Коледжу очолює роботу щодо формування кадрового резерву зі складу чинних співробітників Підприємства.
 • Проводить на ринку праці пошук та підбір персоналу необхідних Підприємству професій, спеціальностей та кваліфікацій.
 • Організовує навчання персоналу, координує роботу щодо підвищення кваліфікації співробітників та розвитку їх ділової кар’єри.
 • Проводить попередню роботу з претендентами на вакантні посади (анкетування, первинні співбесіди тощо). Виявляє найбільш перспективні, рекомендує їх для подальшої співбесіди з Керівниками служб та Відділів, з Керівництвом Коледжу.
 • Проводить адаптаційні заходи щодо нових співробітників: знайомство з Підприємством, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, неформальними правилами, цінностями та бізнес-звичаями Компанії. Контролює хід, повноту та якість реалізації «Плану вступу на посаду» нових співробітників, спільно з Керівниками відповідних Відділів та Служб Компанії організовує необхідні екзаменаційні заходи щодо завершення відповідних етапів.
 • Спільно з керівниками Відділів та Служб виявляє перспективні кадри, проводить роботу з формування та підготовки кадрового резерву – як із числа співробітників основного офісу, так і співробітників Філії (коли і якщо вони будуть) – для висування на керівні посади в Компанії.
 • На постійній основі проводить моніторинг соціально-психологічної атмосфери в колективі, проводить аналіз ділових, функціональних, морально-психологічних якостей співробітників. Особливу увагу приділяє достатності мотивації персоналу, його задоволеності умовами та якістю роботи, його лояльності та керованості.
 • Забезпечує режим збереження комерційної таємниці. Дотримується повної конфіденційності відомостей, які стали йому відомі в процесі роботи.

Додаткові обов’язки:

 • По можливості та за необхідності, залучає до тренерської роботи власний персонал Коледжу з числа топ-менеджерів, керівників середньої ланки та найбільш здібних лінійних менеджерів.
 • Пропонує заходи щодо підвищення мотивації працівників, щодо поліпшення умов праці, вносить пропозиції щодо раціоналізації системи оплати праці та матеріального стимулювання.
 • Консультує Керівництво Коледжу, а також Керівників підрозділів з усіх питань, пов’язаних із персоналом.
 • Здійснює оформлення прийому, переведення, звільнення працівників Підприємства відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій, наказів, прийнятих на Підприємстві.
 • Заповнює, враховує та зберігає трудові книжки, здійснює підрахунок трудового стажу. Видає довідки про справжню та минулу трудову діяльність співробітників Підприємства.
 • Здійснює військовий облік призовників та військовослужбовців запасу, які працюють на Підприємстві.
 • Веде архів особових справ, готує документи про закінчення встановлених термінів поточного зберігання до здачі на державне зберігання.

Вимоги:

 • Профільна вища освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр)
 • Досвід роботи HR-менеджером
 • Знання трудовий кодексу України
 • Знання оргтехніки — принтер, ксерокс, факс
 • Вміння роботи з методиками пошуку та підбору персоналу
 • Володіння сучасними методами оцінки персоналу та регламентації його функцій
 • Знання англійської та французької мови буде перевагою.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами;
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України.

Ми маємо на меті створити в ТЧХУ безпечне та інклюзивне середовище, яке забезпечить усім співробітникам, волонтерам незалежно від віку, статі та гендерної приналежності, етнічного походження, релігії, наявності інвалідності, сексуальної орієнтації рівний доступ до можливостей, захист їх гідності та рівність прав.

Ми є роботодавцем з рівними можливостями для всіх працівників, в тому числі для осіб з інвалідністю.

Ми не дискримінуємо у своєму виборі та працевлаштуванні на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку.

Сексуальна експлуатація та наруга заборонені в усіх формах. Організація впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці.

Робоче місце: м. Київ.

Випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post