Секретар/-ка Фахового коледжу

Секретар/-ка Фахового коледжу

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду Секретаря/-ки, оператора/-ки ЄДБО

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація України, яка одна з найперших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує. Фаховий навчальний напрямок ТЧХУ готуватиме медсестер за найкращими світовими стандартами, які Червонохрестний Рух розвиває та впроваджує вже не одне десятиліття в різних країнах для розвитку медсестринства. У вас буде можливість стояти у витоків майбутнього масштабного та дуже важливого проєкту

Обов’язки:

 • Приймає кореспонденцію, яка надходить на розгляд директора коледжа, передає її згідно з прийнятим рішенням до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей.
 • Веде діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення й подання інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень.
 • Приймає документи й особисті заяви на підпис директора.
 • Готує документи і матеріали, необхідні для роботи директора.
 • Організовує проведення телефонних переговорів директора коледжа, записує за його відсутності одержану інформацію та доводить до його відома її зміст, передає і приймає інформацію по приймальнопереговорних пристроях (телефакс, телекс тощо), а також телефонограми, своєчасно доводить до відома директора інформацію, одержану по каналах зв’язку.
 • Стежить за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять на виконання, перевіряє правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються на підпис керівникові організації, забезпечує якісне їх редагування.
 • За дорученням директора складає листи, запити, інші документи, готує відповіді авторам листів.
 • Виконує роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник організації (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення заходу, порядок денний, реєстрація учасників заходу), веде й оформлює протоколи засідань і нарад.
 • Здійснює контроль за виконанням працівниками наказів і розпоряджень директора, а також за додержанням термінів виконання вказівок і доручень директора, які взято на контроль.
 • Веде контрольнореєстраційну картотеку.
 • Організовує прийом відвідувачів, сприяє оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників.
 • Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури справ, забезпечує їх зберігання та в установлені строки передає до архівного підрозділу організації.
 • Копіює необхідні документи на персональному ксероксі.
 • Робота з Єдиною Державною електронною базою освіти.

Вимоги:

 • Вища освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр)
 • Досвід роботи з Єдиною Державною базою освіти
 • Навички підготовки та створення Постанов, розпоряджень, наказів; положень, інструкцій та інших керівних матеріалів і нормативних документів щодо діяльності організації і ведення діловодства
 • Організацію діловодства; методи оброблення й оформлення документів; архівну справу; машинопис
 • Правила користування комп’ютером, приймально­переговорними пристроями, технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документної інформації
 • Стандарти системи організаційно­розпорядчої документації
 • Основи етики і естетики; правила ділового спілкування
 • Правила експлуатації обчислювальної техніки
 • Основи адміністративного права, законодавства про працю, законодавства у сфері захисту персональних даних
 • Знання англійської мови – обов’язково
 • Французської – бажано

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами;
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України.

Ми маємо на меті створити в ТЧХУ безпечне та інклюзивне середовище, яке забезпечить усім співробітникам, волонтерам незалежно від віку, статі та гендерної приналежності, етнічного походження, релігії, наявності інвалідності, сексуальної орієнтації рівний доступ до можливостей, захист їх гідності та рівність прав.

Ми є роботодавцем з рівними можливостями для всіх працівників, в тому числі для осіб з інвалідністю.

Ми не дискримінуємо у своєму виборі та працевлаштуванні на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку.

Сексуальна експлуатація та наруга заборонені в усіх формах. Організація впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці.

Робоче місце: м. Київ.

Випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post