Фахівець відділу цивільного захисту

Фахівець відділу цивільного захисту

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду Фахівець відділу цивільного захисту

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація України, яка одна з найперших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує.

Роль посади полягає в становленні системного підходу ТЧХУ до функціонування організації як складової частини Єдиної державної системи цивільного захисту, реалізації допоміжної ролі ТЧХУ щодо реалізації державної політики цивільного захисту населення, посилення готовності населення до класифікованих НС. регулярній та чіткій координації дій ТЧХУ, як системної, всеукраїнської організації в питаннях підготовки до можливих НС, зниження ризику негативних наслідків від тих чи інших НС, взаємодії з ДСНС. Окрім цього, можна виділити декілька ключових критерії за якими в подальшому буде відслідковуватись ефективність Департаменту в цілому.

 1. Удосконалення внутрішньої бази керівних документів в розрізі їх адаптації до інтегрування ТЧХУ до ЄДСЦЗ;
 2. Практичні напрацювання по взаємодії з ЦОВВ, які є стейкхолдерами функціональних систем ЄДСЦЗ;
 3. Кількість обласних організацій ТЧХУ, які включено до територіальних підсистем ЄДСЦЗ

Обов’язки:

 1. Забезпечення (супровід) процесу формування стратегії інтеграції ТЧХУ до Єдиної державної системи цивільного захисту;
 2. Участь в комунікаційних процесах між ТЧХУ та ДСНС з питань впровадження державної політики ЦЗ;
 3. Вивчення діючої нормативно-правової бази та супровід внесення змін до нормативно-правових актів, що регламентують функціонування ЄДСЦЗ в частині, що стосується ТЧХУ, як її складової;
 4. Аналіз ефективності практичних заходів Плану функціонування ЄДСЗЦ, проведених із залученням ресурсу ТЧХУ;
 5. Реалізація практичних кроків щодо покращення взаємодії з ЦОВВ, у межах відповідальності яких діють функціональні підсистеми ЄДСЗЦ;
 6. Підготовка аналітичних та звітних матеріалів за вказівкою керівника Відділу цивільного захисту (керівника Департаменту) з питань, шо стосуються функцій та завдань Відділу цивільного захисту;
 7. Ведення службової/ділової комунікації зі структурними підрозділами Департаменту та іншими структурними підрозділами НК ТЧХУ, зовнішніми установами та організаціями з питань, шо стосуються функцій та завдань Відділу цивільного захисту;
 8. Практичне впровадження ефективних прикладів участі гуманітарних організацій (представників Міжнародного Руху ЧХ та ЧП) в реалізації державної політики ЦЗ;
 9. Вживати заходів щодо виконання стратегічних цілей та завдань, покладених на Відділ цивільного захисту (Департамент, ТЧХУ);
 10. Моніторинг виконання (реалізації) спільних з ДСНС (іншими установами та організаціями) заходів підготовки, тренувань, семінарів на щоквартальній основі;
 11. Участь в координації зусиль НК ТЧХУ з питань ЦЗ, в межах компетенції;
 12. Участь у взаємодії ТЧХУ та партнерів з питань ЦЗ, в межах компетенції;
 13. Участь у навчанні та адаптації нових співробітників НК ТЧХУ (за дорученням, вказівкою);
 14. Дотримання правил внутрішнього розпорядку роботи у офісі та субординації

Додаткові обов’язки:

 • неналежне виконання своїх або невиконання посадових обов’язків (підпорядкованого особового складу), що передбачені цією (іншими) посадовою інструкцією, – в межах, визначених діючим законодавством України про працю;
 • правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
 • завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України;
 • недотримання правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Вимоги

Освіта:

 • Повна вища (бакалавр, спеціаліст, магістр). Бажано за напрямами: «Цивільна безпека/Цивільний захист», “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, “Управління та адміністрування”

Необхідні знання та навички:

 • Знання чинного законодавства за напрямком цивільного захисту населення (діючої системи ЦЗ, її складових, принцип роботи).
 • Володіння MS Office, Outlook.
 • Здатність справлятися зі стресом та працювати під тиском часу буде плюсом.
 • Дотримання основоположних принципів Червоного Хреста.
 • Дотримання принципу конфіденційності інформації.
 • Слідування принципам Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Володіння мовами:

 • Грамотна усна і письмова українська та англійська мови.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами;
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України.

Робоче місце: м.Київ.

Випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post