Фахівець/фахівчиня з гуманітарної адвокації

Фахівець/фахівчиня з гуманітарної адвокації

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду Фахівця/фахівчині з гуманітарної адвокації

Обов’язки та відповідальність:

 • Моніторинг та аналіз гуманітарного та політичного розвитку України
 • Підготовка регулярних брифінгів, оновлень, програмних документів і дискусійних документів щодо подій у політичній та гуманітарній сферах України
 • Забезпечення належної реалізації плану адвокації Червоного Хреста; координація роботи робочої групи з адвокації
 • Розробка адвокаційних повідомлень та наративів Червоного Хреста
 • Сприяння розробці та реалізації різних типів адвокаційних кампаній на різних рівнях
 • Внесок у політику Червоного Хреста, позиційні документи, звіти та різні види розробки концепцій
 • Допомога в розробці зовнішніх медіа-продуктів
 • Підтримка розробки та імплементації освітніх адвокаційних ініціатив на регіональному та локальному рівнях
 • Сприяння зміцненню партнерства Червоного Хреста на різних рівнях
 • Забезпечення належної організації адвокаційних зустрічей, заходів та поїздок; забезпечення технічної та організаційної підтримки.

Мінімальні вимоги до досвіду:

 • Вища освіта та релевантний професійний досвід
 • Вільне володіння українською та англійською мовами
 • Мінімум 3 роки досвіду роботи в гуманітарній сфері та адвокації
 • Досвід/знання в управлінні та підтримці відносин з урядовими структурами та громадянським суспільством
 • Сильні аналітичні та організаційні навички
 • Хороші комп’ютерні навички
 • Сильні навички збору та аналізу інформації.

Персональні компетенції:

 • сильні комунікативні навички
 • щирий інтерес до роботи в гуманітарній сфері
 • самостійність та відповідальність на високому рівні
 • здатність працювати продуктивно в команді, а також під мінімальним контролем.

Локація: Київ.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу.
 • Можливість допомогти українському народу.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Працевлаштування згідно КЗпП.
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Якщо вас зацікавила ця посада, надішліть своє резюме на адресу vacancy@redcross.org.ua. Оскільки вакансія термінова, відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання.

У зв’язку з великою кількістю звернень ми зв’яжемося тільки з тими кандидатами, які повністю відповідають вимогам посади.

_________________________________

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Humanitarian Advocacy Officer

Duties and Responsibilities:

 • Monitor and analyse humanitarian and political developments in Ukraine
 • Produce regular briefings, updates, policy documents and discussion papers on developments in the political and humanitarian sphere of Ukraine
 • Ensure proper implementation of URCS advocacy plan; coordinate performance of advocacy working group
 • Develop and conceptualise URCS advocacy messages and narratives
 • Contribute to the development and implementation of various types of URCS advocacy campaigns on different levels
 • Contribute to URCS policy, positional paper, reports, and various types of concepts development
 • Assist with external media products development
 • Support development and implementation of advocacy educational initiatives for regional and local levels
 • Support URCS partnership strengthening on different levels
 • Ensure proper organisation of advocacy meetings, events, and travels; provide technical and organisational support

Minimum required knowledge & experience:

 • University degree or relevant professional experience
 • Excellent command of English and Ukrainian
 • At least 3 years working experience in humanitarian field and advocacy
 • Experience/knowledge in managing and maintaining relationships with governments structures and civil societies
 • Strong analytical and organisational skills
 • Solid computer skills
 • Strong skills in data collection and data analysis

Personal Competencies

 • Strong communication and networking skills
 • Genuine interest to work in the humanitarian sector
 • Strong sense of autonomy and responsibility
 • Able to work productively in a team environment as well as under minimal supervision.

Location: Kyiv

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment according to the Labor Code.
 • Timely payment of wages.

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua. All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

Share this post