Head of Fundraising

Head of Fundraising

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of the Head of Fundraising

The Fundraising team is responsible for fundraising from existing and new private sector donors: individuals, companies and (corporate) foundations. The team makes part of the Marketing & Communication and Fundraising division.

Responsibilities:

 • Strategic and conceptual development of the URCS’s fundraising ambitions
 • Technical and personnel management of employees, currently responsible for individual/digital fundraising, institutional and corporate fundraising.
 • Coordinate, support and work with the fundraising team in the planning and implementation of fundraising activities.
 • Coordinate fundraising activities in cooperation with other departments.
 • Cultivation of (individual and corporate) relationships to retain and grow the current donor base.
 • Responsibility for efficient processes.
 • Use of new technological possibilities (e.g. marketing automation).
 • Reporting on fundraising data and results.
 • Attracting donations of money, goods and services to help Ukraine and the Ukrainian people.

Skills:

 • A solid basic education with a higher additional education in business administration, marketing or communication.
 • Knowledge of and experience in private sector fundraising.
 • Responsibility, punctuality, initiative and teamwork.
 • Good communication, negotiation, networking and presentation skills.
 • Fluency in oral and written Ukrainian and English (minimum C1).
 • Ability to work under pressure and under tight deadlines.
 • Advanced computer skills.

The Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, varied and multitasking work.
 • The opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in trainings and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment in accordance with the Labor Code.
 • Timely payment of salary.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter in English to vacancy@redcross.org.ua. All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.
______________________________________

Керівник / Керівниця фандрайзингу

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (НК ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду Керівника / Керівниці фандрайзингу.

Команда фандрайзингу відповідальна за збір коштів від існуючих і нових донорів приватного сектору: фізичних осіб, компаній і (корпоративних) фондів. Команда є частиною відділу маркетингу та комунікацій і фандрайзингу.

Зони відповідальності:

 • Стратегічний та концептуальний розвиток фандрайзингових амбіцій ТЧХУ.
 • Технічне та кадрове управління співробітниками, відповідальними за індивідуальний/цифровий, інституційний та корпоративний фандрейзинг.
 • Координація, підтримка та робота з командою фандрайзингу в плануванні та реалізації заходів із фандрайзингу.
 • Координація діяльності із збору коштів у співпраці з іншими відділами.
 • Побудова відносин (індивідуальних і корпоративних) для збереження та розширення поточної донорської бази.
 • Відповідальність за ефективність процесів.
 • Використання нових технологічних можливостей (наприклад, автоматизація маркетингу).
 • Звітування про дані та результати збору коштів.
 • Залучення грошових пожертвувань, товарів та послуг для допомоги Україні та українському народу.

Навички:

 • Солідна базова освіта з вищою додатковою освітою в галузі бізнес-адміністрування, маркетингу або комунікацій.
 • Знання та досвід фандрайзингу в приватному секторі.
 • Відповідальність, пунктуальність, ініціативність та командність.
 • Хороші навички спілкування, переговорів та презентації.
 • Вільне володіння усною та письмовою українською та англійською мовами (мінімум C1).
 • Здатність працювати під тиском і в стислі терміни.
 • Поглиблені знання комп’ютера.

Товариство пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та мультизадачну роботу
 • Можливість допомагати українському народу
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за ко
 • рдоном
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Оскільки вакансія термінова, не зволікайте і надсилайте резюме та супровідний лист англійською мовою на вказану поштову скриньку: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’яжемося лише з тими кандидатами, чий досвід відповідає вимогам вакансії.

Share this post