Visits and Travels Support Officer

Visits and Travels Support Officer

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Visits and Travels Support Officer for High Level Partners’ Visits and Management Trips.

Task description:

 • High level visits and management trips support
 • Participants registration for different events
 • Тransport arrangement, and accommodation bookings and travel insurance
 • Liaise with the finance department regarding the visits and travel expenses (bookings and invoice payments)
 • Preparation and execution of internal documents for business travels (internal orders, etc.)
 • Preparation of visit agenda/ program
 • Visa support to the URCS management and partners (if needed)
 • Coordination of the visit preparation in cooperation with the relevant URCS departments and units, and representatives of the partners
 • Other relevant duties assigned by the supervisor

Desired profile and skills:

 • Excellent knowledge of Ukrainian and English
 • 2 years of professional experience. The previous relevant experience is an advantage
 • Excellent oral and written skills; excellent drafting, formulation, reporting skills
 • Accuracy and professionalism in document production and editing
 • Excellent interpersonal skills; ability to work inclusively and collaboratively with a range of team members and partners
 • University education/degree in interpretation or translation is an advantage
 • Solid overall computer literacy, including proficiency in various MS Office applications (Excel, Word, etc.) and email/internet
 • Strongly motivated by humanitarian work
 • Open-minded and adaptable
 • Self-motivated, ability to work with minimum supervision

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua. All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

_____________________________________________

Головний/-а спеціаліст/-ка з організації візитів та заходів

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкриває вакансію на посаду Головного/-ої спеціаліста/-ки з організації візитів та заходів для управління візитами та поїздками високопоставлених партнерів.

Опис завдань:

 • Високий рівень підтримки з управління візитами та подорожами
 • Реєстрація учасників на івенти
 • Організація транспорту, бронювання житла та туристичне страхування
 • Зв’язок із фінансовим відділом щодо візитів та витрат на відрядження (бронювання та оплата рахунків)
 • Підготовка та оформлення внутрішньої документації на відрядження (внутрішні накази та ін.)
 • Підготовка програми візитів
 • Візова підтримка керівництва та партнерів ТЧХУ (при необхідності)
 • Координація підготовки візиту у співпраці з відповідними департаментами і підрозділами ТЧХУ та представниками партнерів
 • Інші релевантні обов’язки, призначені керівником.

Бажаний профіль та навички:

 • Досконале знання української та англійської мов
 • 2+ роки досвіду. Попередній релевантний досвід буде перевагою
 • Відмінні усні та письмові навички; відмінні навички складання, формулювання, звітності
 • Акуратність і професіоналізм у розробці та редагуванні документів
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування; здатність працювати інклюзивно та співпрацювати з низкою членів команди та партнерів
 • Вища освіта/ступінь усного або письмового перекладу є перевагою
 • Хороша загальна комп’ютерна грамотність, включаючи знання різноманітних програм MS Office (Excel, Word тощо) та електронної пошти/Інтернету
 • Сильна мотивація працювати в гуманітарній сфері
 • Відкритість та адаптивність
 • Самомотивація, здатність працювати з мінімальним контролем.

Якщо Ви зацікавлені у даній посаді, будь ласка, відправте своє резюме на електронну пошту: vacancy@redcross.org.ua.

Для співбесіди зв’яжуться лише з тими кандидатами, які пройшли у короткий список.

Share this post