Corporate Fundraiser

Corporate Fundraiser

The Ukrainian Red Cross Society (URCS) is looking for a Corporate Fundraiser.

In this role, you will have a unique opportunity to bring great help and benefit to the Ukrainian people.

Requirements:

 • High education.
 • Fluency in oral and written Ukrainian and English (minimum В2-C1).
 • Experienced in marketing and sales and working with large corporate partners, including forein.
 • Good communication, negotiation, networking and presentation skills as well as sociability.
 • Ability to establish new contacts in the corporate sphere.
 • Ability to work under pressure and under tight deadlines.
 • Responsibility, punctuality, initiative and teamwork.
 • Computer skills.

An advantage will be:

 • Experience in a charitable organization.
 • Experience in Microsoft 365 and Salesforce.
 • The presence of a large number of contacts in the corporate sphere.

Main responsibilities:

 • Organizing and maintaining a database of corporate partners.
 • Retention of and communication with a large number of current corporate partners of URCS.
 • Support of current corporate projects: correspondence, proposals, contracts, reports.
 • Prospect research and developing relationships with partners and engaging them in new collaborations.
 • Establishing new contacts with corporate partners through calls, correspondence, social media, attending online and offline events, etc.
 • Attracting donations of money, goods and services to help Ukraine and the Ukrainian people.
 • Reporting in Excel and Powepoint.

The Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, varied and multitasking work.
 • Participation in trainings and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment in accordance with the Labor Code.
 • Timely payment of salary.

If you are interested in this position, please, send your CV with salary expectations and Cover letter to vacancy@redcross.org.ua.

Due to the high number of requests, we will contact only those candidates who fully meet the requirements of the position.
_______________________________

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду

корпоративного/-ої фандрайзера/-ки.

На цій посаді у Вас буде унікальна можливість допомагати і приносити велику користь народу України.

Вимоги:

 • Вища освіта.
 • Вільна письмова та усна українська та англійська мови (не менше ніж В2-С1).
 • Досвід роботи в сфері маркетингу та продажах із великими корпоративними клієнтами, у тому числі іноземними.
 • Хороші комунікативні навички, досвід переговорів та проведення презентацій.
 • Вміння налагоджувати нові контакти у корпоративній сфері.
 • Здатність працювати у стислі терміни.
 • Відповідальність, пунктуальність, ініціативність та командна робота.

Буде перевагою:

 • Досвід роботи в благодійній організації.
 • Досвід роботи у Microsoft 365 та Salesforce.
 • Наявність великої кількості контактів у корпоративній сфері.

Основні обов’язки:

 • Впорядкування існуючих контактів корпоративних партнерів, занесення їх у належному вигляді у базу даних.
 • Подальший супровід бази поточних корпоративних партнерів, розвиток стосунків із ними та залучення їх до нової співпраці.
 • Підтримка діючих корпоративних проектів: переписка, договори, звіти.
 • Аналіз ринку потенційних корпоративних партнерів та постійне поповнення бази нових потенційних контактів.
 • Активне встановлення нових контактів з корпоративними партнерами за допомогою холодних дзвінків, переписки, соцмереж, відвідування онлайн та офлайн заходів тощо.
 • Залучення пожертв у вигляді грошових коштів, товарів та послуг.
 • Ведення регулярних статистичних звітів у Excel і Powepoint.
 • Внесення пропозицій щодо розвитку корпоративного фандрайзингу та способів залучення комерційних партнерів до спільних із ТЧХУ ініціатив.

Товариство пропонує:

 • Цікаву, різнопланову і мультизадачну роботу.
 • Участь в навчальних тренінгах та семінарах в Україні та інших країнах.
 • Працевлаштування згідно КЗпП.
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Просимо направляти резюме з зазначенням рівня бажаної заробітної плати та супровідний лист з позначенням посади на адресу vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post