ЕМБЛЕМА

Емблема Червоного Хреста – зображення червоного хреста на білому тлі. Використовується в якості символу захисту під час збройних конфліктів та розпізнавального знаку приналежності до Міжнародного Руху в мирний час.

Червоний Півмісяць і Червоний Кристал еквівалентні символу Червоного Хреста.

Всі три емблеми мають однаковий статус в рамках Міжнародного гуманітарного права і відповідно до законів країни, в якій вони використовуються. Національне Товариство може використовувати одну з трьох емблем, що вказують на їхню діяльність.

«Товариство має виключне право на використання емблеми, прапора, розпізнавальних знаків та найменування Червоного Хреста, передбачених Указом Президента України від 28 жовтня 1992 року «Про Товариство Червоного Хреста України», «Законом України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні» від 8 липня 1999 року, правилами використання національними товариствами емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 1991 року, прийнятими ХХ Міжнародною конференцією (Відень, 1965 р.) і переглянутими Радою делегатів (Будапешт, 1991 р.). Додатковим протоколом ІІІ від 8 грудня 2005 року (Женева, 2005), пунктом 2 Резолюції 1 ХХІХ Міжнародної конференції Червоного Хреста та Червоного Півмісяця від 22 червня 2006 р. та Статутом ТЧХУ для цілей, визначених міжнародними конференціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, відповідно до Женевських конвенцій 1949 року…»

(витяг із Статуту ТЧХУ)  

МІЖНАРОДНИЙ РУХ

Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця – це найбільша гуманітарна мережа в світі. Керуючись принципами нейтральності й нероздільності, Рух надає допомогу постраждалим від надзвичайних ситуацій і збройних конфліктів.

Рух має в своїх лавах понад 100 млн. членів, волонтерів та співробітників з 192 національних товариств. Він складається з трьох компонентів:

  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ)
  • Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХ і ЧП)
  • 192 національні товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Міжнародний Комітет Червоного Хреста

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), який був заснований в 1863 році, працює по всьому світу, надаючи допомогу людям, постраждалим в результаті конфліктів і збройного насильства, а також поширюючи знання про закони, що захищають жертв війни. Будучи незалежною і нейтральною організацією, він володіє мандатом, передбаченим, головним чином, Женевськими конвенціями 1949 року. МКЧХ знаходиться в Женеві, Швейцарія, його співробітниками є приблизно 14 тисяч осіб більше ніж в 80 країнах світу. Фінансується він, в основному, за рахунок добровільних пожертвувань урядів і національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

www.icrc.org

Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХ і ЧП) – це всесвітня гуманітарна організація, яка координує та направляє міжнародну допомогу у місця природних і техногенних катастроф у мирний час. Її місією є полегшення життя вразливих категорій людей шляхом мобілізації сили гуманності.

МФТЧХ і ЧП співпрацює з національними товариствами в рамках реагування на катастрофи у всьому світі. Рятувальні операції ЧХ також включають в себе розвиваючий компонент, включаючи програми реагування на надзвичайні ситуації, охорону здоров’я та догляду, пропагування гуманітарних цінностей.

Зокрема, Федерація підтримує програми із зменшення ризиків та боротьбі з поширенням соціально-небезпечних хвороб, таких як ВІЛ, туберкульоз, пташиний грип та малярія. Організація також бореться з дискримінацією та насиллям, поширює інформацію про права людини та надає допомогу мігрантам.

www.ifrc.org

Національні Товариства

192 національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у всьому світі формують унікальну мережу Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Кожне національне товариство базується на роботі спеціалістів та волонтерів, що надають широкий спектр послуг, від реагування на надзвичайні ситуації та допомогу жертвам війни, і до навчання навичкам надання першої допомоги та відновлення родинних зв’язків.

Національні товариства співпрацюють із органами влади в якості незалежних партнерів, надаючи допомогу уряду у сфері реалізації гуманітарної політики. Їхні місцеві знання та досвід, робота з суспільством та розгалужена інфраструктура надає змогу Руху швидко реагувати на потреби людей та надавати оперативну допомогу.

Волонтери національних товариств часто є першими, хто реагує на наслідки надзвичайних ситуацій та допомагають постраждалим до моменту, коли прийде додаткова підтримка. Широка мережа волонтерів та працівників відіграє суттєво важливу роль у забезпеченні різних програм, які реалізуються на постійній основі.

ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ

Усі складові Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця – Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, національні товариства – у своїй діяльності керуються єдиними принципами.

Гуманність

Міжнародний рух, виникнення якого зумовлене прагненням надавати допомогу всім пораненим на полі бою без винятку або переваги, намагається за будь-яких обставин як на міжнародному, так і на національному рівні попереджувати або полегшувати страждання людини. Рух покликаний захищати життя та здоров’я людей, забезпечувати повагу до людської особистості. Він сприяє досягненню взаєморозуміння, дружби, співробітництва і міцного миру між народами.

Неупередженість

Міжнародний рух не робить будь-якого розрізнення за расовою, релігійною, класовою ознакою або політичними переконаннями. Він лише намагається полегшувати страждання людей і в першу чергу тих, хто найбільше цього потребує.

Нейтральність

Щоб зберегти загальну довіру, Міжнародний рух не може приймати будь-яку сторону у збройних конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового, релігійного або ідеологічного характеру.

Незалежність

Міжнародний Рух незалежний. Національні товариства, надаючи допомогу уряду в його гуманітарній діяльності і дотримуючись законів своєї країни, повинні, проте, завжди зберігати автономію, щоб мати можливість діяти відповідно до принципів Міжнародного руху.

Добровільність

У своїй добровільній діяльності щодо надання допомоги Міжнародний рух ні в якій мірі не керується прагненням одержання вигоди.

Єдиність

У будь-якій країні може бути тільки одне національне товариство Червоного Хреста або Червоного Півмісяця. Воно повинно бути відкритим для всіх і здійснювати свою гуманітарну діяльність на всій території країни та за ії межами.

Універсальність

Міжнародний Рух є всесвітнім. Всі національні товариства користуються рівними правами і зобов’язані надавати допомогу одне одному.