Оголошуємо конкурс на посаду спеціаліста з планування, моніторингу, оцінки та звітності

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду спеціаліста з планування, моніторингу, оцінки та звітності:

Вимоги:

вища профільна освіта;
досвід роботи в галузі моніторингу та оцінки не менше 2 років;
бажано мати досвід роботи у місцевих або міжнароднихнедержавних організаціях;
знання методів збору та засобів управління інформацією, а також можливість створення відповідних систем та процедур для надійного управління даними;
знання та навички в галузі планування та звітності, орієнтованих на конкретні результати;
навички управління бюджетом та фінансами;
здатність працювати з множинними завданнями;
відмінні навички письмової та усної комунікації, вільневолодіння англійською мовою.

Обов’язки:

робота з працівниками ТЧХУ та координаторами проектів з метою відслідкування даних, отриманих під час поточного моніторингу, цільових оцінок, а також з інших джерелінформації;
підтримка розробки та реалізації планів моніторингу та оцінки різних програмних та проектних документів;
співпраця з персоналом ТЧХУ у розробці інструментів та рекомендацій зі збору даних, аналізу та звітності;
надання підтримки у розробці та проведенні внутрішніх/зовнішніх опитувань, оцінок кінцевих результатів, оглядів;
підготовка точних, регулярних та своєчасних описових звітів(оперативні оновлення, проміжні звіти, ситуаційні звіти);
моніторинг термінів та забезпечення того, щоб вимоги до звітності для всіх поточних напрямків були заплановані та узгоджені;
технічна допомога, супровід та керівництво процесами відпланування до реалізації з метою розробки якісних робочихпланів, включаючи запровадження компоненту моніторингута оцінки при розробці та здійсненні планів;
участь у розробці та удосконаленні робочих планів;
підтримка, допомога та консультування керівництва, співробітників та координаторів проектів у питанняхзапровадження відповідних планів та систем моніторингу та оцінки, визначення джерел даних та настройки методівзбору даних;
забезпечення надійних, достовірних та своєчаснихмоніторингових даних, що віддзеркалюють вплив проектів, діяльності та інших активностей для інформаційноїпідтримки поточних управлінських рішень, стратегічногопланування та підзвітності.

Умови:

повний робочий день;
передбачені службові відрядження в межах України.

Постійне місце роботи: м. Київ, випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме  із зазначенням бажаного рівнязарплати та мотиваційний лист з позначенням посади за наступною адресоюvacancy@redcross.org.ua до 24.05.2021.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.