Оголошено конкурс на надання тренерських послуг для проведення онлайн-тренінгу з написання проєктних заявок

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) в рамках розвитку місцевих організацій в наданні стійких соціальних послуг та залученні ресурсів оголошує конкурс на надання тренерських послуг для організацій ТЧХУ.

Товариство Червоного Хреста України – всеукраїнська добровільна громадська гуманітарна організація. Товариство допомагає державі у наданні медичної і гуманітарної допомоги під час збройних конфліктів та в мирний час, бере участь у надання міжнародної допомоги у разі катастроф і надзвичайних ситуацій, забезпечує медико-соціальну допомогу найменш соціально захищеним верствам населення. «…Зазначена мета досягається неупереджено, без будь-якої дискримінації за національною, расовою, статевою, релігійною, мовною, класовою ознаками чи політичними переконаннями або на будь-яких інших аналогічних підставах…»

Мета: навчити представників ТЧХУ орієнтуватись на грантовому ринку, писати блискучі проектні пропозиції, вчасно та якісно подавати заявки, вигравати гранти та успішно звітувати донору.

Завдання тренінгу:

– надати загальну інформацію щодо існуючих можливостей ефективного залучення грантових коштів для діяльності громадських організацій (ГО), про ринок грантів, головних гравців-грантодавців, їхні масштаби та принципи роботи донорських організацій, враховуючи специфіку роботи ТЧХУ;

– надати теоретичні знання про гранти, етапи грантового конкурсу, поняття «пакету документів до заявки на грант», та практичні навички щодо написання та подання найбільш розповсюджених форм проектних заявок донорам;

– відпрацювати на практиці наданий теоретичний матеріал через виконання домашніх завдань.

Цільова аудиторія та кількість учасників/учасниць: регіональні та міські голови організацій – з різних регіонів України.

Загальна кількість: 25-30 осіб із 10-15 організацій ТЧХУ, які мають брати безпосередню участь у всіх сесіях тренінгу.

Мова проведення онлайн-сесій: українська.

Ми плануємо проведення орієнтовно трьох окремих онлайн-сесій тривалістю 2 – 2,5 години кожна протягом двох тижнів (з інтервалами 2 або 3 дні між заходами), з наданням домашніх завдань після кожної сесії.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ЦИКЛУ (НАПИСАННЯ ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК, ОРІЄНТОВНО 3 ОНЛАЙН-СЕСІЇ):

Безповоротна фінансова допомога (грант): філософія цього явища. Чому існують суб’єкти, які добровільно віддають свої гроші на соціально вагомі ініціативи?

Що може та не може бути предметом заявки на грант?

Яким чином поєднуються пріоритети та інтереси грантодавця і грантоотримувача?

Інституційна спроможність та грантова історія як істотні чинники отримання грантів.

Типова структура грантової заявки: мета, завдання, строки, зміст діяльності, критерії відповідності меті/завданням, календарний план, бюджет, відповідальні особи/виконавці, система моніторингу та звітності із індикаторами успішності, очікуваний вплив, сталість проєкту.

Склад пакету документів: Лист-анотація, заявка, бюджет, обґрунтування бюджету, рекомендаційні листи та листи підтримки, резюме команди, партнери проекту, копії меморандумів/договорів із ключовими задіяними інституціями.

Етичні питання лобіювання проекту: табу на корупцію. Можливості зустрітись із донорами під час офіційних презентацій, консультацій для фінансистів тощо. Секрети некорупціного відвідування офісу донора з метою «залишити позитивний спогад про організацію».

Складання програмних та фінансових звітів донору, програмні та фінансові зовнішні/внутрішні аудити.

Питання персоналу, його зайнятості та тендерних процедур.

Процедури й політики у зв’язку з отриманням грантів. Питання конфлікту інтересів.

Самопозиціонування та позиціонування донора. Брендинг. Публічність роботи з реалізації грантової заявки.

Проблема дедлайнів. Форс-мажорні обставини та як з ними працювати.

Об’єм робіт, який потрібно виконати:

1). Розробка деталізованого плану проведення онлайн-сесій на запропоновану тематику, з вказаними методиками проведення та часовими рамками по кожному з питань, що будуть розглядатися, затвердження у замовника.

2). Проведення онлайн-сесій згідно затвердженого плану тренінгу.

3). Надання та допомога у виконанні домашніх завдань в час між окремими онлайн-сесіями, як от написання повноцінної заявки на міні-грант, в т.ч. підготовка бюджету заявки. Оцінка виконаних домашніх практичних завдань та робота над помилками.

4). Проведення оцінки/зрізу знань учасників на початку та в кінці тренінгу/навчальних циклів, надання зворотного зв’язку по результатам роботи. Аналіз отриманих зрізів знань.

5). Написання звіту тренера за встановленими формами та строками, включаючи отримані дані зі зрізу знань та рекомендаціями.

6). Методичне оформлення матеріалів: надання замовнику письмового документу із викладеними матеріалами тренінгу.

ПРИМІТКИ:

– В залежності від бачення конкурсантів/конкурсанток та запропонованого плану тренінгу, кожний навчальний цикл можуть проводити як один, так і більше залучених тренерів.

Термін надання послуг/виконання робіт:

Строки проведення сесій: з 25 листопада по 04 грудня 2020р. (орієнтовно 3 окремих сесій).

Кваліфікаційні вимоги

Вимоги до учасників: (перелік надається як приклад)

Підтверджуюча документація:

Досвід проведення тренінгів (буде перевагою)

Резюме або лист в довільній формі з описанням досвіду

Досвід у сфері фандрайзингу та написанні грантових заявок

Перелік документів, які необхідно подати:

1. Комерційну пропозицію за виконання повного об’єму робіт.

2. Усі документи, які вимагаються Додатком до оголошення, а також рекомендаційні листи/листи підтримки.

3. Своє розгорнуте актуальне резюме українською мовою, де має бути обов’язково зазначений досвід проведення тренінгів та інших інформаційно-навчальних заходів, тематика яких прописана в технічному завданні;

4. Попередній план навчального циклу/циклів, який/які Ви хотіли б провести;

Документи, які передбачають підпис учасника конкурсу, мають бути підписані та надіслані скан-копії. Документи подаються в електронному вигляді на адресу t.kudak@redcross.org.ua

з поміткою в темі листа «Конкурс на тренерів з проведення онлайн-тренінгу з написання проектних заявок».

Термін подання документів: до 16 листопада 2020 р., реєстрація документів завершується о 18.00.

Документи, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

За додатковою інформацією звертатися до Товариства Червоного Хреста України за телефоном: 067-901-00-71, до Тетяни Кудак, інституційного фандрайзера, е-mail: t.kudak@redcross.org.ua

Результати конкурсного відбору буде повідомлено всім учасникам шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою.

Підписанням та поданням своєї комерційної пропозиції учасник погоджується з наступним:

– учасник ознайомлений з Оголошенням, яке опубліковано 05.11.2020р.