fbpx

Конкурс на залучення експерта для надання тимчасових послуг – 2

Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України оголошує конкурс на залучення експерта для надання тимчасових послуг щодо здійснення дослідження стосовно створення комерційно орієнтованого сервісу з надання догляду в домашніх умовах

Загальна мета – провести на різних рівнях оцінку та аналіз потенціалу для становлення сталого, відповідного до викликів ринку та  орієнтованого на потреби населення  сервісу з надання догляду в домашніх умовах.

Географія дослідження: м. Київ, м. Тернопіль та Тернопільська область

Термін виконання: 20.11 – 28.12.2019

Вимоги до виконання:

 • погодження з ТЧХУ методології проведення дослідження до початку виконання завдання
 • дотримання зазначеного терміну виконання

Очікуваний результат:

Проведена дослідницька робота має бути представлена ТЧХУ у формі аналітичного звіту в електронному та друкованому вигляді, що включає в себе наступне:

 • Коротке резюме
 • Методологія проведення дослідження (з якими установами / організаціями проводилися зустрічі; принцип вибору респондентів та їх кількість; аналіз яких інформаційних джерел проводився)
 • Результати проведеного аналізу (представлені в описовому вигляді, діаграмах та таблицях)
 • Висновки та рекомендації за результатами проведеного дослідження
 • Додатки: перелік використаних джерел та посилань, форми опитувальників (якщо використовувалися), тощо.

Обсяг звіту: не менше 20 ст. А4 (без додатків)

Мова написання: Англійська

Специфічні завдання для дослідження на обраній території:

 • Проаналізувати ринок постачальників соціальних послуг на обраній території
 • Визначити відповідні волонтерські організації / ініціативи, що фокусують свою діяльність на допомозі людям похилого віку
 • Визначити та проаналізувати потреби населення на обраній території (соціальні, медичні, медико-соціальні)
 • Визначити соціально-економічну ситуацію на обраній території
 • Визначити пробіли в задоволенні потреб населення щодо надання соціальних послуг (відповідно до сфери діяльності ТЧХУ)
 • Оцінка рівня безробіття та соціально-демографічного складу населення на обраній території (бажано визначити відсоток безробітного населення за професіями)

Вимоги до залученого експерта:

 • Вільне володіння українською, англійською та російською мовою
 • Підтверджений досвід здійснення подібних досліджень

Інтелектуальна власність

Уся інформація, що стосується виконання даного дослідження (документальна, цифрова, проектна документація тощо) належить ТЧХУ. За винятком цілей даного завдання, інформація не повинна розголошуватися публічно та використовуватися в жодній формі без письмового дозволу ТЧХУ відповідно до відповідних національних та міжнародних законів про авторське право.

Договірні умови та нагляд

Національний комітет ТЧХУ надасть необхідну підтримку для виконання завдання. Це включає доступ до необхідних матеріалів про діяльність ТЧХУ та ОО ТЧХУ на обраній території та консультування у разі виникнення питань стосовно виконання роботи.

Можливі форми договірних відносин:

 • Цивільно-правовий договір
 • Договір на надання послуг ФОП (за умови наявності відповідних КВЕД)

Просимо направляти заявки до 15.11.2019 за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua