Спеціаліст із планування, моніторингу, оцінки та звітності

Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду спеціаліста з планування, моніторингу, оцінки та звітності:

 • вища профільна освіта;
 • досвід роботи в галузі моніторингу та оцінки не менше 2 років;
 • бажано – досвід роботи у місцевих або міжнародних  недержавних організаціях;
 • знання методів збору  та засобів  управління інформацією, а також можливість створення відповідних систем та процедур для надійного управління даними;
 • знання та навички  в галузі планування та звітності, орієнтованих  на конкретні результати;
 • навички управління бюджетом та фінансами;
 • здатність працювати з множинними завданнями;
 • відмінні навички самостійної роботи з комп’ютером (Windows, Word, Exel, PPT тощо);
 • відмінні навички письмової  та усної комунікації.

Обов’язки:

 • робота з працівниками ТЧХУ та координаторами проектів з метою відслідковування даних, отриманих   під час пот поточного моніторингу, цільових оцінок, а також з інших джерел інформації;
 • підтримка розробки та реалізації  планів  моніторингу та оцінки різних програмних та проектних документів;
 • співпраця з персоналом ТЧХУ у розробці інструментів та рекомендацій зі збору, аналізу та звітності;
 • надання підтримки  у розробці та проведенні внутрішніх/зовнішніх опитувань, оцінок кінцевих результатів, оглядів;
 • підготовка точних, регулярних та своєчасних  описових звітів (оперативні оновлення, проміжні звіти, ситуаційні звіти);
 • моніторинг термінів  та забезпечення того, щоб вимоги до звітності для всіх поточних напрямків були заплановані  та узгоджені;
 • технічна допомога, супровід та керівництво процесами планування до їх реалізації з метою розробки якісних  робочих планів, включаючи запровадження компоненту моніторингу та оцінки при розробці та здійсненні планів;
 • участь у розробці та удосконаленні робочих планів;
 • підтримка, допомога та консультування керівництва, співробітників та координаторів проектів у питаннях запровадження відповідних планів та систем  моніторингу та оцінки, визначення джерел даних та настройки  методів  збору даних;
 • забезпечення надійних, достовірних та своєчасних моніторингових даних, що віддзеркалюють вплив проектів, діяльності та інших активностей для інформаційної підтримки поточних управлінських рішень, стратегічного планування  та підзвітності.

Постійне місце роботи: м. Київ.

Просимо направляти резюме з зазначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.